Organisaties die zich inzetten om een thema die voor een vereniging van eigenaars van belang kan zijn onder de aandacht te brengen.

  Nationale Energiebespaarfonds

  Stichting !WOON

  BeterBuren

  Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)

  BVVB – Branchevereniging voor VvE Beheerders

  Landelijk platform woonoverlast

  Stichting VerHuur Veilig

  Stichting VVertimago

  Fraudehelpdesk

  BvvB

  Vastgoed Management Nederland (VGM)

  Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt (SBWH)