Organisaties die zich inzetten om een thema die voor een vereniging van eigenaars van belang kan zijn onder de aandacht te brengen.