Een VvE is gebonden aan regels, maar hoe vertalen die regels zich in de praktijk? In de course “De VvE in de Praktijk” wordt dieper op de VvE materie ingegaan, maar wordt vooral aandacht besteed aan de praktijk.
Bijvoorbeeld stappenplannen, checklisten, uitgebreide taakomschrijvingen van bestuursfuncties, commissies, financiële en ledenadministratie, e.d. komen allemaal aan bod. Daarnaast gaat u zelf ook rekenen zodat u:

  • Weet wanneer sprake is van een rechtsgeldig besluit.
  • De hoogten van VvE bijdragen kunt bepalen.
  • Het quorum en stemverhouding kunt bepalen.
  • Kortom een interactieve (reken)course, waarbij u tevens toegang krijgt tot exclusieve modellen die u kunt downloaden.

Een leerzame, informatieve en actieve cursus voor leden én bestuur van een VvE!

 

Door het uitwerken van de twee casussen leer je te denken als een VvE bestuurder.