Een belangrijke taak van de Vereniging van Eigenaars is het zorg dragen voor goed onderhoud van het complex. Maar hoe kun er voor zorgen dat het dak, de gemeenschappelijke ruimten en installaties en alle andere onderdelen van de VvE in goede staat verkeren.  Lees alles over het onderhoud en het Meerjarenonderhoudsplan ofwel MJOP.Deuren openen op afstand met Openr
De huidige coronacrisis vraagt om allerlei aangepaste maatregelen, ook bij het betreden …
Hemelwaterafvoer, wat geldt voor de VvE?
Het regent nog al eens in Nederland en dus heb je te …
Meldingsplicht lekkage
Koop appartement. Meldingsplicht Lekkage. Koper stelt verkoper aansprakelijk wegens toerekenbaar tekortschieten en …
Oplevering appartement wordt financiële slangenkuil
In deze VvE Rechtspraak staat de oplevering van een appartement centraal. Partijen …
Laten herstelwerkzaamheden lang op zich wachten?
Wacht de VvE te lang met het herstellen van schade? Lees deze …
Rioolrenovatie binnen de VvE. Wat zijn de voordelen van relinen.
Bij onderhoud of renovatie binnen het complex wordt snel gedacht aan het …
Energiebespaarlening niet onrechtmatig voor VvE met Modelreglement 1973
Besluiten VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van …
Conclusie VvE Rechtspraak aansprakelijkheid bij gebrekkige opstal
Aansprakelijkheid voor gebrekkige opstal (art. 6:174 BW). Verjaring vordering benadeelde. Aanvangsmoment van …