Leren in eigen tijd en op eigen tempo met het nieuwe eLearning platform VvE-Educatie.nl.

Sinds mei 2011 is VvE Centraal de eerste onafhankelijke website waar de Vereniging van Eigenaars echt centraal staat. Door veel te investeren in het opbouwen en uitbouwen van haar onafhankelijke kennisplatform is VvE Centraal uitgegroeid tot het leidende internet platform waar artikelen, VvE dienstverleners, VvE nieuws en nu ook online VvE educatie bij elkaar komt.

Met de introductie van eLearning is VvE Centraal weer een stap dichter bij haar doelstelling gekomen om de centrale plek op internet te creëren waar kennisdeling over de VvE de primaire doelstelling is.

 ”Met VvE Educatie hebben we een laagdrempelige online hulp gecreëerd waar mensen op hun eigen tempo én wanneer ze maar willen hun kennis over de VvE kunnen bijspijkeren.”
Wilfred Boerrigter, oprichter van VvE Centraal

In de komende maanden zal het aanbod van VvE Courses groeien en zullen de belangrijke onderwerpen van de VvE de revue passeren. Deze courses ontwikkelt VvE Centraal samen met specialisten in relevante vakgebieden zodat de kwaliteit en het niveau van de courses gewaarborgd is.