VvE Conflict oplossen

Los het snel en adequat op om escalatie te voorkomen.

Te vaak wordt het woongenot binnen een Vereniging van Eigenaars beïnvloed door een conflict

Categorie Overlast

Prevaleert woongenot boven belang chocoladewinkel?
In dit kort geding wordt van een chocoladewinkel gevorderd dat zij haar …
VvE Rechtspraak geurhinder
Kort geding. Burengeschil. Onrechtmatige hinder. Inwoner van Arnhemse binnenstad vordert van aangrenzende …
Geldt een verbod op honden ook voor bezoekers?
VvE heeft in redelijkheid kunnen komen tot de beslissing om het reeds …
Moet eigenaar zijn laminaatvloer verwijderen terwijl andere leden dat niet moeten?
VvE, overlast door laminaat vloer, huishoudelijk reglement
Uitspraak Parket bij de Hoge Raad: Onrechtmatige geluidshinder
Procesrecht. Onrechtmatige hinder. Eigenaren appartementsrecht ervaren geluidshinder door vloer bovenburen. Vordering treffen …
Is verhuurder van appartement aansprakelijk voor geluidsoverlast veroorzaakt door huurders
De verhuurder van een appartement in West is aansprakelijk voor de ernstige …
VvE Rechtspraak: De tien verboden van een VvE
De rechter heeft tien verboden opgelegd aan een vrouw die haar onderbuurman …
VvE Rechtspraak: Vloer isoleren om geluidsoverlast binnen een VvE op te lossen
De eigenaresse van een op 1-hoog gelegen appartement in Amsterdam (Hoofddorppleinbuurt) moet …
De 8 tips voor het vergroten van je woongenot binnen een VvE.
Een deel van de vreugde van het bezitten van een eigen huis …
VvE Rechtspraak: Lid dient zicht te onthouden van onrechtmatige uitspraken
Geschil tussen een vereniging van eigenaars en een van haar leden. Sprake …
Informatiebijeenkomst Buurtbemiddeling voor VvE’s speciaal voor bestuurders en beheerders.
Beterburen is een buurtbemiddelingsorganisatie die bemiddelt bij burenproblemen. De goed getrainde onafhankelijke …
Buurman, sorry dat ik stoor
Het is niet altijd makkelijk om bij burenoverlast tot een goed gesprek …
Onderzoek Agressie binnen de VvE over beheer
Agressie binnen de VvE over beheer
Mag de VvE camera’s plaatsen in en rondom het gebouw?
Steeds vaker worden binnen appartementencomplexen camera’s geplaatst om inbrekers te weren en …
Jurisprudentie: Burenruzie binnen een VvE escaleert
Samenvatting Burenruzie binnen een VvE die geëscaleerd is. Eisers vorderen, kort samengevat, …
Besluit ontzegging gebruik appartement door eigenaar.
De kantonrechter te Maastricht heeft op 14 oktober 2014 geoordeeld dat een …
Calamiteit, en voorkom een crisis binnen de VvE
In oktober was het al veelvuldig in het nieuws. Water overlast door …
Exploitatie B&B ondanks toestemming VvE toch niet toegestaan
Voortbordurend op de vakantiestemming zal ik in dit artikel aandacht besteden aan …
Overlast door (harde) vloerbedekking; wat moet de VvE daarmee?
Ter voorkoming van overlast/hinder zijn onder meer in de splitsingsakte en in …

Categorie Geschillen

Mag een PVC vloer bij verbod in het Huishoudelijk Reglement?
In deze VvE Rechtspraak staan een nieuwe eigenaar van een appartementsrecht en …
Prevaleert woongenot boven belang chocoladewinkel?
In dit kort geding wordt van een chocoladewinkel gevorderd dat zij haar …
Beroep VvE niet ontvankelijk. Gemachtigde was niet bevoegd!
Samenvatting Het College verklaart het beroep van de VvE niet ontvankelijk. Gemachtigde …
VvE Rechtspraak geurhinder
Kort geding. Burengeschil. Onrechtmatige hinder. Inwoner van Arnhemse binnenstad vordert van aangrenzende …
VVE: Tijdig een VvE besluit laten vernietigen
Wanneer een afzonderlijk VvE-lid zich niet kan vinden in een besluit van …
Burenoverlast? Zoek tijdig hulp.
Burenruzie kan je woongenot vergallen. Zoek op tijd hulp in bij buurtbemiddeling …
Studie naar agressie binnen de VvE
Als u wordt geconfronteerd met geweld of agressie dicht bij huis heeft …
Zolderberging als kamer gebruiken. Mag dat?
Geschil tussen appartementseigenaars over het gebruik door de een van zijn in …
Moet je het ontslag van een VvE Bestuur agenderen?
Algemene ledenvergadering; besluit bestuurssamenstelling, vereniging van eigenaars.
De Haagse wijkrechter een succes
De proef van een wijkrechter voor de Haagse wijk Escamp, waar we …
Besluit dakterras aanleggen nietig?
appartementsrecht; gecombineerd verzoek tot vernietiging of beroep op nietigheid van een besluit …
Verbod op kamerverhuur niet te omzeilen met andere contractsvorm
Regelmatig krijgt ons kantoor vragen van VvE’s over kamerverhuur aan bijvoorbeeld studenten. …
Kan een besluit opnieuw op de agenda?
Als aan alle voorwaarden is voldaan en de notulen zijn opgemaakt en …
Uitspraak Parket bij de Hoge Raad: Onrechtmatige geluidshinder
Procesrecht. Onrechtmatige hinder. Eigenaren appartementsrecht ervaren geluidshinder door vloer bovenburen. Vordering treffen …
Is verhuurder van appartement aansprakelijk voor geluidsoverlast veroorzaakt door huurders
De verhuurder van een appartement in West is aansprakelijk voor de ernstige …
Voor rekening van de huurder! Voor rekening van de Verhuurder?
U heeft een appartement wat u zelf niet bewoond. U heeft het …
VvE Bestuur & Beheer in een (niet te stoppen?) neerwaartse spiraal!
Het bestuur van een VvE is er in eerste instantie om de …
Nieuw in Amsterdam: meldpunt woonkwaliteit
Hebt u scheuren in uw muren of plafonds, een slechte fundering of …
VvE Rechtspraak: De tien verboden van een VvE
De rechter heeft tien verboden opgelegd aan een vrouw die haar onderbuurman …
VvE Rechtspraak: Vloer isoleren om geluidsoverlast binnen een VvE op te lossen
De eigenaresse van een op 1-hoog gelegen appartement in Amsterdam (Hoofddorppleinbuurt) moet …

Categorie Agressie

Studie naar agressie binnen de VvE
Als u wordt geconfronteerd met geweld of agressie dicht bij huis heeft …
Onderzoek Agressie binnen de VvE over beheer
Agressie binnen de VvE over beheer