GRATIS JAARLIJKSE VVE VERGADERING PLANNER

Voor alle aangesloten leden

Onderdeel van het pad naar de perfect functionerende VvE!

De Vergaderingplanner voor de Vergadering van Eigenaars van de VvE

Een jaarlijks terugkerend punt op de agenda van iedere Vereniging van Eigenaars is de Vergadering van Eigenaars, in de volksmond ook wel ALV of Algemene Leden Vergadering genoemd. Standaardprocedure voor iedere VvE toch? En hoe is het bij uw VvE geregeld? 

Met de VergaderingPlanner neemt VvE Centraal u bij de hand en helpt u om voor, tijdens en na de vergadering tijdig de juiste stappen te nemen. Maak gebruik van de VergaderPlanner door het onderstaande formulier in te vullen.

De drie onderwerpen om aandacht aan te besteden

Uitnodiging

Het moment waarop de uitnodiging naar alle eigenaars van de vereniging wordt verstuurd is belangrijk. Dit staat vastgelegd in uw splitsingsakte. Houdt rekening met 17 dagen, dan weet u zeker dat u goed zit. Wanneer u hier geen rekening mee houdt kan dit gevolgen hebben voor de besluiten die genomen worden tijdens de komende vergadering

Agenda

Het is raadzaam om alle punten die de revue moeten passeren tijdens de vergadering op de agenda te zetten. Het is mogelijk om een agendapunt tijdens de vergadering toe te voegen, maar hier zitten wel haken en ogen aan. Belangrijk, het op de agenda plaatsen van agendapunten aangedragen door leden is verplicht. Behandelen is een ander verhaal.

Notulen

Heeft u de eerste twee punten goed gedaan dan is er altijd nog de notule van de vergadering die aandacht vraagt. Een eigenaar kan altijd protest aan tekenen voor een genomen besluit en de route naar de rechter kiezen. Hiervoor is een fatale termijn vastgelegd, en deze gaat in op het moment dat de eigenaar had kunnen weten wat het besluit was en onderandere hiervoor is de notule van belang.

Uw gegevens voor de VvE VergaderingPlanner