Waarom zou je tijd besteden aan het verbeteren van de VvE? Heeft het wel zin om je voor de VvE in te zetten? Waar sta je eigenlijk met je VvE?

Zomaar drie vragen die bij ons opkomen als het gaat om het verbeteren van de VvE. Maar hoe makkelijk is het om hier de juiste antwoorden op te vinden? Inderdaad, niet zo makkelijk. En daar kunnen wij als VvE Centraal goed bij helpen. Immers het gaat om het hebben van de juiste kennis. Kennis van VvE zaken. En, vergeet niet, meten is weten.

Om dit goed in te vullen hebben we twee zaken ontwikkeld om u en uw VvE te helpen met het verbeteren van uw Vereniging van Eigenaren.


Verbeter de VvE met deze twee hulpmiddelen


Online Cursus Basiskennis voor de VvE Beheerder

Een goed functionerende Vereniging van Eigenaars kan veel frustraties voorkomen en daarmee het woongenot en/of het beheer verbeteren. Voor diegenen die een zo volledig mogelijk beeld van Verenigingen van Eige­naars willen hebben, of op een aantal punten meer informatie wensen, heeft VvE Centraal deze online cursus ontwikkeld.

De meesten zijn zich daar niet echt van bewust. Soms wordt men met de VvE geconfronteerd door gemeenschappelijke problemen waarvoor men geen oplossing weet. Soms blijkt pas na geruime tijd dat er gemeen­schappelijke regelingen zijn in het splitsingsreglement voor problemen die men dacht zelf te moeten oplossen.

Deze online Cursus geeft u de kennis van VvE zaken en is de basis voor het verbeteren van uw Vereniging van Eigenaars.

VvE Benchmark, de nul-meting voor uw verbetering

Weet waar je energie in moet steken om het functioneren van de VvE en de kwaliteit van leven te verbeteren. Verhoog snel de waarde van uw appartement!

Onze aanpak is gebaseerd op 10 jaar onderzoek en het helpen van meer dan 150.000 contacten per jaar. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak die werkt. Het is altijd mogelijk om je complex te verbeteren en op basis van onze best practices helpen wij jou bij het minimaliseren van de inspanning.

Specialisten

Vraag hulp van specialisten om uw complex te ondersteunen om het pad naar perfectie te bewandelen.


Wilt u de hele VvE betrekken?

Verbeter de VvE samen met alle andere leden van de Vereniging van Eigenaars. Met gemiddeld € 500,00 aan voordeel per appartment per is het zeer aantrekkelijk om meteen met de hele VvE lid te worden.