Sinds 1973 zijn de splitsingsreglementen gestandaardiseerd op basis van modelreglementen. Daarvoor werd per splitsing beschreven wat de regels waren van het betreffende appartementencomplex. In het onderstaande overzicht vergelijken we de verschillende modelreglementen met elkaar. Het uitgangspunt hierbij is het meest recente modelreglement van 2017. Voor de andere modelreglementen geven we aan of en zo ja in welk artikel dit onderwerp terug is te vinden.

Modelreglement voor ondersplitsing

  • Modelreglement bij ondersplitsing 2006
  • Modelreglement bij ondersplitsing 2018

Door gebruik te maken van het zoekveld in de tabel kunt u zoeken op artikelnummer of titel van het betreffende artikel.

Vergelijk van de verschillende Modelreglementen

Modelreglement 2017Modelreglement 2006Modelreglement 1992Modelreglement 1983Modelreglement 1973
A. Definities en algemene bepalingen
Artikel 1 DefinitiesArtikel 1Artikel 1Artikel 1Artikel 1
Artikel 2 Verplichtingen van de Eigenaars en GebruikersArtikel 2Artikel 23Artikel 5
Artikel 3 Aansprakelijkheid voor schade en hinderArtikel 3Artikel 19
Artikel 4 Waarschuwingsplicht en maatregelen bij schade of hinder.Artikel 4Artikel 17.5
Artikel 5 Afwenden gevaarArtikel 5Artikel 13.4
Artikel 6 BurenrechtArtikel 6
Artikel 7 PubliekrechtArtikel 7
B. Aandelen die door de Splitsing ontstaan
Artikel 8 Aandelen in de GemeenschapArtikel 8.1Artikel 2Artikel 2Artikel 23
C. Baten, schulden en kosten en reserveringen ten behoeve van het Reservefonds
Artikel 9 Baten die aan de gezamenlijke Eigenaars toekomenArtikel 2
Artikel 10 Schulden en kosten die voor rekening zijn van de gezamenlijke Eigenaars en reserveringen ten behoeve van het ReservefondsArtikel 9Artikel 3Artikel 3Artikel 17
Artikel 11 Onderdelen van het Gebouw, Gemeenschappelijke Ruimten en voorzieningen die voor rekening zijn van de gezamenlijke EigenaarsArtikel 17.1Artikel 9, Artikel 10Artikel 2, artikel 3, artikel 4
Artikel 12 Schulden en kosten die voor rekening zijn van de individuele EigenaarsArtikel 17.2
Artikel 13 Verwijdering installaties en andere voorzieningen
Artikel 14 Reservefonds en MeerjarenonderhoudsplanArtikel 10Artikel 4.1Artikel 31
D. Jaarlijkse begroting, Jaarrekening en bijdragen
Artikel 15 Jaarlijkse begroting, Jaarrekening en bijdragenArtikel 11Artikel 4+5Artikel 4 + 5Artikel 18
Artikel 16 Jaarrekening en bijdragen EigenaarsArtikel 12Artikel 4+5Artikel 4 + 5
Artikel 17 WanbetalingArtikel 13Artikel 6Artikel 6Artikel 19
Artikel 18 Gemeenschappelijk Appartementsrecht, OndersplitsingArtikel 14Artikel 7Artikel 7
E. Verzekeringen
Artikel 19 VerzekeringenArtikel 15Artikel 8Artikel 8Artikel 26
F. Gebruik, beheer en onderhoud van de Gemeenschappelijke Gedeelten en Gemeenschappelijke Zaken
Artikel 20 Onderhoud Gemeenschappelijke Gedeelten en Gemeenschappelijke ZakenArtikel 16Artikel 9Artikel 9 + Artikel 15
Artikel 21 Gebruik Gemeenschappelijke Gedeelten en Gemeenschappelijke ZakenArtikel 20Artikel 11Artikel 11
Artikel 22 Uitleg Akte en splitsingstekeningArtikel 18Artikel 10Artikel 10Artikel 3
Artikel 23 Gebruik Gemeenschappelijke Ruimten
Artikel 24 Verbodsbepalingen Gebouw en Gemeenschappelijke GedeeltenArtikel 22Artikel 13Artikel 12Artikel 6, Artikel 7
Artikel 25 Veranderingen in constructie GebouwArtikel 23Artikel 14Artikel 13
Artikel 26 Toestemming, bedoeld in de Artikelen 23, 24 en 25Artikel 13.3Artikel 14
G. Gebruik, beheer en onderhoud van de Privé-gedeelten
Artikel 27 Gebruik Privé-gedeeltenArtikel 25Artikel 17Artikel 16, artikel 20Artikel 9
Artikel 28 Gebruik Privé-gedeelten: overige bepalingenArtikel 26Artikel 17.5, 17.6, 17.7Artikel 10, 11, 13
Artikel 29 Opslag gevaarlijke stoffenArtikel 27
Artikel 30 Onderhoud Privé-gedeelten. Gedoogverplichting. DiversenArtikel 28Artikel 18Artikel 17Artikel 14
Artikel 31 Collectieve voorzieningen
Artikel 32 RisicoArtikel 30Artikel 21Artikel 21Artikel 12, Artikel 16
Artikel 33 Tot de Privé-gedeelten behorende tuinen en andere buitenruimtenArtikel 31Artikel 22Artikel 22Artikel 15
Artikel 34 Toestemming bedoeld in de Artikelen 27, 28, 29 en 33Artikel 32
Artikel 35 Nadere regeling in het Huishoudelijk ReglementArtikel 33
H. Het door een Eigenaar zelf in gebruik nemen van zijn Privé-gedeelte
Artikel 36 Gebruik Privé-gedeelte door Eigenaar/GebruikerArtikel 34Artikel 17.1Artikel 16
I. Het in gebruik geven door een Eigenaar van zijn Privé-gedeelte aan een Gebruiker
Artikel 37 Ingebruikgeving Privé-gedeelteArtikel 35Artikel 24Artikel 24Artikel 20
Artikel 38 Borgtocht GebruikerArtikel 36Artikel 25Artikel 25Artikel 21
Artikel 39 Ontruiming Gebruiker en onbevoegdeArtikel 37Artikel 26Artikel 26Artikel 22
Artikel 40 OndergebruikArtikel 38
J. Ontzegging van het gebruik van een Privé-gedeelte
Artikel 41 Ontzegging gebruik Privé-gedeelteArtikel 39Artikel 27Artikel 27Artikel 24
K. Overdracht Appartementsrecht. Vestiging en overdracht beperkte rechten
Artikel 42 OverdrachtArtikel 40Artikel 28Artikel 28Artikel 25
Artikel 43 Vruchtgebruik en recht van gebruik en/of bewoningArtikel 40
Artikel 44 Rechten van erfpacht en opstalArtikel 40
L. Overtredingen
Artikel 45 OvertredingenArtikel 41Artikel 29Artikel 29Artikel 27
M. Oprichting van de Vereniging en vaststelling van de statuten van de Vereniging
I. Algemene bepalingen
Artikel 46 De VerenigingArtikel 42Artikel 30Artikel 30Artikel 29
Artikel 47 Financiële middelen van de VerenigingArtikel 43Artikel 31Artikel 31Artikel 30
Artikel 48 BoekjaarArtikel 44Artikel 4Artikel 33.2
II. De Vergadering
Artikel 49 Aanleidingen tot het bijeenroepen van de Vergadering; de VoorzitterArtikel 45Artikel 33Artikel 33Artikel 32
Artikel 50 De vergadering: procedurevoorschriftenArtikel 46Artikel 33Artikel 33Artikel 39
Artikel 51 StemrechtArtikel 47Artikel 34Artikel 34Artikel 33
Artikel 52 Stemrecht mede-EigenaarsArtikel 48Artikel 35Artikel 35Artikel 34
Artikel 53 Bevoegdheden ter vergaderingArtikel 49Artikel 36Artikel 36Artikel 35
Artikel 54 Voorschriften inzake het stemmenArtikel 50Artikel 37Artikel 37Artikel 36
Artikel 55 Vernietiging van een besluit van de VergaderingArtikel 51
Artikel 56 Besluiten over beheer en onderhoudArtikel 52Artikel 38Artikel 38Artikel 37
III. Het Bestuur
Artikel 57 Het Bestuur. Vertegenwoordiging VerenigingArtikel 53Artikel 41Artikel 41Artikel 40
Artikel 58 InformatieverstrekkingArtikel 41.6
Artikel 59 Register van Eigenaars en GebruikersArtikel 54Artikel 42Artikel 42Ártikel 41
Artikel 60 Boekhoud- en bewaarplichtArtikel 55Artiikel 41.3
Artikel 61 Administratie en BeheerArtikel 56Artikel 43Artikel 42
IV. Raad van Commissarissen en commissies
Artikel 62 Raad van CommissarissenArtikel 57
Artikel 63 CommissiesArtikel 58
N. Huishoudelijk Reglement
Artikel 64 Huishoudelijk ReglementArtikel 59Artikel 44Artikel 44Artikel 28
O. Wijziging van de Akte
Artikel 65 Wijziging van de AkteArtikel 60
P. Opheffing van de Splitsing en ontbinding van de Vereniging
Artikel 66 Opheffing Splitsing en ontbinding VerenigingArtikel 61
Q. Geschillenbeslechting
Artikel 67 GeschillenbeslechtingArtikel 62
R. Indexering
Artikel 68 Indexering
S. Slotbepaling
Artikel 69 SlotbepalingArtikel 63Artikel 45