IncassoOnderhoudRisico's beperkenVvE Rechtspraak - Geldzaken

Verrekenen van de voorschotbijdrage met kosten lekkage kan niet zomaar.

Samenvatting In deze VvE Rechtsspraak staan een VvE en een van de leden tegenover elkaar. Het onderwerp van onenigheid is de Kosten voor herstel van een lekkage. De eigenaar heeft op eigen initiatief herstelwerkzaamheden laten…

Lees meer
VvE Rechtspraak - SplitsingsreglementVvE Rechtspraak - Besluitvorming

Beslag leggen om besluiten terug te draaien

Gedaagde heeft een aantal panden verkocht aan eiseres. Een deel wordt gesplitst in appartementen. Gedaagde blijft eigenaar van een garage en is voor 1/10e lid van de VvE. In de daaropvolgende jaren ontstaat een langdurig geschil tussen eiseres en gedaagde over een door eiseres uitgevoerde verbouwing. Gedaagde vordert als lid van de VvE een bouwstop (o.a. vanwege strijd met de splitsingsakte) en vordert later in rechte vernietiging van VvE-besluiten tot wijziging van de splitsingsakte. In conventie ligt de vraag voor of gedaagde daarmee misbruik van recht heeft gemaakt. In reconventie wordt opheffing van de door eiseres gelegde beslagen gevorderd.
VvE Rechtspraak - Geldzaken

VvE Rechtspraak: Terugvorderen teveel betaalde Servicekosten, tot wanneer kan dat?

Het gerechtshof Den Haag heeft op 7 november 2017 arrest gewezen over de termijn die een huurder van woonruimte heeft om tegen opgelegde vergoedingen voor het gebruik van nutsvoorzieningen en servicekosten op te komen (ECLI:NL:GHDHA:2017:3162). Naar het oordeel van het hof behelst de wettelijke regeling een vervaltermijn, zodat de hoogte van de doorbelaste kosten in ieder geval vaststaan na het verstrijken van 30 maanden, ook ten overstaan van de (kanton)rechter.