Onderhoud

Hoe veilige zijn uw rookgasafvoerkanalen?

Deze bewering krijgt handen en voeten als tijdens een inspectie en renovatie (vervanging) werkzaamheden van deze systemen het bewijs te voorschijn komt. Voor de bewoners van VvE Novesium in Terneuzen wordt het dan echt “pakbaar”…