VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

Moet je bij het opstellen van een MJOP rekening houden met de verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten?

Vordering tot vernietiging van besluiten van een VvE op grond van art. 2:15 BW en art. 5:130 BW. De vordering wordt afgewezen omdat de besluiten niet in strijd zijn met de splitsingsakte. Bij het vaststellen van een meerjarenonderhoudsplan hoeft nog geen rekening gehouden te worden met de verdeelsleutel waarmee de kosten uiteindelijk worden verdeeld over de eigenaars. Er is al een procedure bij de kantonrechter geweest. De eventuele nietigheid van de besluiten vanwege strijd met de redelijkheid en billijkheid had daarin moeten worden meegenomen.

Lees meer
VergaderingVvE Zaken

Besluiten van de Vergadering van Eigenaars omzetten in acties.

De basis van een goed functionerende VvE wordt voor een deel bepaald door het nemen van de juiste besluiten en deze besluiten op het juiste moment omzetten in acties. Het te vroeg in gang zetten van acties op basis van genomen besluiten kan soms resulteren in onaangename verrassingen.