VvE Rechtspraak - Overig

Erfdienstbaarheid en burenruzie

Uitspraak GERECHTSHOF DEN HAAG arrest van 14 mei 2019 inzake 1. [appellant 1] , wonende te [woonplaats] , hierna te noemen: [appellant 1] ,2. [appellant 2] ,wonende te [woonplaats] , hierna te noemen: [appellant 2]…