VerhurenSplitsingsakteVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Woongroepen vallen onder verbod kamerverhuur in Splitsingsakte

Uitleg bepaling in splitsingsakte, inhoudende dat het niet is toegestaan de privégedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf. Het verbod op exploitatie van het appartement als kamerverhuurbedrijf is bedoeld om bedrijfsmatige kamergewijze verhuur daarvan te verhinderen. Door de verhuur op grond van één huurovereenkomst met een woongroep, bestaande uit vier of vijf studenten als gezamenlijk huurder, wordt het appartement feitelijk kamergewijs aan de man gebracht en geëxploiteerd. Dat is in strijd met de bedoeling van de desbetreffende bepaling.
SplitsingsakteDakRisico's beperkenVerbouwenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE wil nooduitgang realiseren in privégedeelte, mag dat?

Samenvatting In deze VvE Rechtspraak staat de vraag centraal wat wel en niet gemeenschappelijk is in een VvE waarbij een appartementsrecht is opgesplitst in twee aparte appartementsrechten binnen een onder VvE. De VvE wil graag…

Lees meer
InstallatiesNieuwsVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Individuele afrekening warmtemeters eerlijker MAAR in strijd met Splitsingsakte

Appartementsrecht. Uitleg splitsingsreglement. Nieuw afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters is, hoewel wellicht eerlijker, in strijd met het splitsingsreglement. Terugbetaling van hetgeen het lid op basis van die warmtemetingen meer heeft betaald dan zij volgens de omslagmethode moet betalen, is niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en levert ook geen ongerechtvaardigde verrijking op. Lid heeft recht op informatie en inzage betreffende de stukken van het beheer, maar het hof vertrouwt erop dat het bestuur die zal geven. Op veroordeling tot afrekening stookkosten wordt geen dwangsom gezet, omdat die meer kwaad dan goed zal doen.
VvE Rechtspraak - GeldzakenVerhuren

Relatie tussen servicekosten huurder en voorschotbijdrage VvE

Huur geliberaliseerde woonruimte. Servicekosten. Hof komt terug van eerdere rechtspraak. Geen aanspraak op terugbetaling van servicekosten op grond van artikel 259 lid 1 BW. Betalingsverplichting beloopt het bedrag dat door de huurder en verhuurder is overeengekomen. Dienaangaande geldt contractsvrijheid. Er hoeft geen relatie met de werkelijke kosten te bestaan.

Lees meer
VvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVerhurenVvE Rechtspraak - Besluitvorming

VvE Rechtspraak: vaststellingsovereenkomst tot benoeming bindend adviseur VvE ivm vochtproblemen

appartementsrecht; vaststellingsovereenkomst tot benoeming bindend adviseur en door hem te verrichten onderzoek naar vochtproblemen in appartement van appellante; advies bindend adviseur niet conform vaststellingsovereenkomst; vernietiging besluit VvE tot goedkeuring en uitvoering van voornoemd advies

Lees meer