Nieuws

Amsterdam maakt overstapregeling erfpacht bekend

Het college van B en W geeft vanaf 9 januari de overstapregeling voor erfpacht vrij voor inspraak. Hierin staat hoe huidige erfpachters kunnen overstappen van het huidige erfpachtstelsel naar het nieuwe eeuwigdurende stelsel. Het nieuwe stelsel biedt meer zekerheid en is transparanter.

Lees meer
Nieuws

Amsterdam voert eeuwigdurende erfpacht in.

Amsterdam voert eeuwigdurende erfpacht in. Hiermee krijgen erfpachters zekerheid over hun erfpachtkosten. Het concept Startdocument met plan van aanpak en uitgangspunten voor het vernieuwen van het erfpachtstelsel is goedgekeurd door het college van B&W. Concept…