VvE Rechtspraak - Besluitvorming

Overtredingen van de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement

Overtredingen van de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement. Het gaat onder andere om parkeerboetes, het vaststellen van hinder en overlast, een verbod om over zaken aangaande de VvE contact op te nemen met de andere leden van de VvE, vaststelling van aansprakelijkheid van de VvE en het in gebruik geven van een deel van de gemeenschappelijke tuin.
VerbouwenHuishoudelijk reglementModelreglementSplitsingsakteVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Verbouwing zonder toestemming ledenvergadering VvE

In deze VvE Rechtspraak staan een VvE en een eigenaar tegenover elkaar. De kwestie een verbouwing zonder toestemming. De eigenaar heeft een deur geplaatst waar voorheen een raam zat. Daarnaast heeft hij een trap laten plaatsen naar een lager gelegen tuin. De vraag is of de eigenaar toestemming moest vragen aan de VvE voor deze verbouwing.

Lees meer
VvE Rechtspraak - OverigVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

Toerekenbare tekortkoming mededelingsplicht eigenaar gerenoveerd appartement.

Koop onroerende zaak. Kopers van een gerenoveerd appartement waaraan bouwkundige werkzaamheden zijn verricht en waarin een nieuwe parketvloer is gelegd, behoeven niet te verwachten dat de kruipruimte zo vochtig is dat de parketvloer daardoor binnen enige maanden onbruikbaar wordt. Het bestaan van dat gebrek is met de door kopers overgelegde rapporten voldoende komen vast te staan. Geen schending van onderzoeksplicht door kopers door de kruipruimte voor de koop niet te inspecteren. Onder de gegeven omstandigheden wel schending van mededelingsplicht door verkopers. Tekortkoming is toerekenbaar. Voldoende gelegenheid geboden tot herstel. Schadeposten, waaronder aanzienlijke hotelkosten. Geen schending schadebeperkingsplicht.
VvE Rechtspraak - BesluitvormingInstallaties

Besluit verlagen ketelwatertemperatuur terugdraaien

In deze VvE rechtspraak staat de vraag centraal of een besluit voor het verlagen van de ketelwatertemperatuur, genomen door de Vergadering van Eigenaars, correct is genomen. De eigenaars van een appartementsrecht vragen de rechter om een besluit tot verlaging van de gemiddelde temperatuur van een collectieve warm water voorziening genomen in het kader van onderhoud terug gedraaid kan worden.