VvE Rechtspraak - Besluitvorming

Overtredingen van de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement

Overtredingen van de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement. Het gaat onder andere om parkeerboetes, het vaststellen van hinder en overlast, een verbod om over zaken aangaande de VvE contact op te nemen met de andere leden van de VvE, vaststelling van aansprakelijkheid van de VvE en het in gebruik geven van een deel van de gemeenschappelijke tuin.

Lees meer
Gemeenschap & CommunicatieVvE Beheer

Handhaving binnen de VvE

Eerder hebben we al geschreven over de hiërarchie binnen de VvE en hebben we het VvE Huis geïntroduceerd. Beide artikelen helpen met het geven van duidelijkheid betreffende hoe het met de verhoudingen binnen een VvE gesteld is. Dit is van belang voor het bepalen van hoe de verschillende regels zich tot elkaar verhouden en hoe functies zich tot elkaar verhouden. Zolang alle partijen binnen een Vereniging van Eigenaars zich gedragen naar de regels en oog hebben voor de verhoudingen tot elkaar dan zouden er een stuk minder problemen zijn binnen een VvE. Vaak (b)lijkt het dat leden van een Vereniging van Eigenaars niet van de regels op de hoogte zijn of net doen alsof. Op het moment dat bewoners of eigenaars zich houden niet aan de regels houden is het tijd voor handhaving.
Gemeenschap & CommunicatieVvE Rechtspraak - Overig

Boete opgelegd voor persoonlijke aantijgingen

Verzoeker is lid van een VvE. De VvE heeft verzoeker in verband met niet stoppende, persoonlijke aantijgingen (beledigen, beschuldigen, zwart maken) door verzoeker jegens de andere leden van VvE, twee maal een schriftelijke waarschuwing gegeven en hem vervolgens twee maal een boete opgelegd. Het verzoek strekt tot vernietiging van de besluiten van de VvE tot het opleggen van de boetes bij gebreke van valide basis.

Lees meer