VvE Rechtspraak - Overig

VvE Rechtspraak: Bezonning in het geding door nieuwbouw

Omgevingsrecht, einduitspraak na tussenuitspraak. Verweerder heeft met de nadere motivering na de tussenuitspraak niet alle gebreken in het bestreden besluit hersteld. Het bouwplan leidt tot een substantiële afname van het aantal bezonningsuren. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd dat het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing. Verweerder heeft de feitelijke afname van het aantal uren bezonning immers niet bij de belangenafweging betrokken. Daardoor heeft verweerder onvoldoende gemotiveerd waarom het belang van de eigenaar bij het realiseren van het bouwplan en het belang van omwonenden en van de gemeente dat het pand weer in goede staat wordt gebracht en in gebruik