VvE Rechtspraak - Geldzaken

VvE Rechtspraak: Bindend advies regelen financieel geschil en besluitvorming 2 leden VvE

Appartementsrecht. VvE bestaande uit twee eigenaren, van wie een de meerderheid van stemmen heeft. Aan partijen is een bindend advies ter regeling van hun financiële geschil uitgebracht, dat door de eigenaar met de meerderheid ten dele wordt aangevochten. Vordering tot vernietiging van allerhande financiële besluiten die in de vergadering zijn genomen – met de minderheidseigenaar tegen – ter uitvoering van de delen van het advies waarmee de meerderheidseigenaar het wel eens is. Tijdigheid van het verzoek tot vernietiging. Wettelijke eisen voor inhoud verzoekschrift. Het hof acht het strijdig met de redelijkheid en billijkheid dat de meerderheidseigenaar de krenten uit de pap wil halen. Alleen het besluit tot invordering van de achterstallige VvE-bijdrage van de minderheidseigenaar blijft in stand, omdat de VvE door de opschorting van de betaling onvoldoende geld in kas heeft om de lopende rekeningen (bijvoorbeeld water en verzekeringen) te voldoen.

Lees meer
VvE Rechtspraak - SplitsingsreglementJurisprudentieVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

VvE Rechtspraak: Verzoek tot vernietiging besluit uitbouw

VVE-zaak: verzoek vernietiging toestemming uitbouw. Splitsingsreglement bevat bepaling dat voor uitbouw toestemming VVE is vereist, alsmede bepaling dat uitbouw voor bewoners begane grond is toegestaan. VVE is dan niet bevoegd die toestemming te onthouden, behalve als aan andere bepalingen in splitsingsdocumenten niet is voldaan. Daarvan is echter geen sprake.

Lees meer