VvE Rechtspraak - Overig

VvE Rechtspraak: Vervangende machtiging tot bestemmingswijziging

Appartementsrecht. Hotel heeft een verdieping in het naastgelegen pand aangekocht. Gevraagde vervangende machtiging tot bestemmingswijziging voor het uitbaten van een hotel op die verdieping wordt niet verleend, nu de VvE haar toestemming niet zonder redelijke grond heeft geweigerd (vrees voor waardedaling). Verzoek van hotel om een vervangende machtiging tot bestemmingswijziging voor het gebruik van de bij de verdieping behorende berging als woonruimte wordt wel verleend. De bestaande praktijk van verhuur van de berging van een ander VvE-lid via Airbnb, waarvoor de VvE haar toestemming heeft verleend, is daarmee immers gelijk te stellen. Verzoek om een vervangende machtiging voor het tijdelijk gebruik/mogen hebben van het reeds aangelegde dakterras wordt niet verleend wegens het in dat geval ontstaan van strijd met de akte van splitsing.
SplitsingsakteVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Afwijzing verzoek tot wijziging van hoofdsplitsingsakte

Afwijzing verzoek tot wijziging van hoofdsplitsingsakte. Een van de hoofdappartementsrechten is gesplitst in onderappartementsrechten. De gerechtigde tot dit hoofdappartementsrecht, VVE Woningen, heeft niet zonder redelijk grond haar medewerking tot wijziging van de hoofdsplitsingsakte geweigerd. De voorgestelde wijziging impliceert een inbreuk op haar gerechtigdheid, hetgeen op een lijn is te stellen met een inbreuk op een eigendomsrecht. Niet voldoende aannemelijk is geworden dat sprake van omstandigheden die meebrengen dat zij deze inbreuk – de aanwezigheid van een ontluchtingskanaal in haar ruimten – zou moeten dulden.