Uncategorized

Dossier Kascommissie

De kascommissie of kascontrolecommissie van de Vereniging van Eigenaars is een speciale commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. Binnen VvE’s worden verschillende afkortingen gebruikt om deze commissie aan te duiden. Denk aan kcc,…

Lees meer
Uncategorized

Kascommissie van de VvE

Wat is de kascommissie van de Vereniging van Eigenaars? De kascommissie of kascontrolecommissie van de Vereniging van Eigenaars is een speciale commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. Binnen VvE’s worden verschillende afkortingen gebruikt…
FinancieelKascommissie

Wat als er plotseling geen kascommissieleden meer zijn?

In het huishoudelijk reglement van onze VvE staat over de kascommissieleden “…dat geen bestuursleden of anderen, die op de financiële gang van zaken invloed hebben, zitting nemen….”
Onze situatie is nu zo dat een oud penningmeester als “ervaringsdeskundige” is ingeschakeld, over de schouder van de huidige penningmeester meekijkt en invloed heeft op het financiële beleid.

Deze penningmeester gaat nu ook de kas controleren. Het tweede kascommissielid is inmiddels overleden. Het bestuur is van plan om op de volgende vergadering een tweede lid te benoemen. Wat voor een consequentie heeft deze situatie voor onze VvE?

Lees meer
FinancieelKascommissie

Werkt een accountant niet beter dan een kascommissie bij de VvE?

Lezersvraag: Is het niet raadzamer om de kascontrole te laten uitvoeren door een (slimme) accountant? Dat kan in bepaalde gevallen misschien leiden tot betere controle van het dagelijks VvE-bestuur en/of beheerder.
Uncategorized

Kascommissiegids 2e Druk & Financiën van de VvE

Aanbieding voor VvE Centraal Leden ivm verschijnen van de tweede druk van de Kascommissiegids voor Verenigingen van Eigenaars van Maarten den Ouden. U krijgt zowel tweede druk van de Kascommissiegids voor Verenigingen van Eigenaars en…

Lees meer
Kascommissie

Een afmelding voor de Kascommissie van de VvE, wat nu?

Bezitters van het boek De Kascommissiegids voor VvE’s en Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren kunnen kosteloos vragen stellen aan de auteur, Maarten den Ouden. Van die mogelijkheid maken vele appartementseigenaren, VvE-bestuurders en VvE-kascommissieleden dankbaar gebruik. Omdat…

Lees meer
FinancieelKascommissie

Het solo-optreden van een kascommissielid

Bezitters van het boek De Kascommissiegids voor VvE’s en Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren kunnen kosteloos vragen stellen aan de auteur, Maarten den Ouden. Van die mogelijkheid maken vele appartementseigenaren, VvE-bestuurders en VvE-kascommissieleden dankbaar gebruik. Omdat…
Kascommissie

Samenstelling van de kascommissie

Bezitters van het boek De Kascommissiegids voor VvE’s en Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren kunnen kosteloos vragen stellen aan de auteur, Maarten den Ouden. Van die mogelijkheid maken vele appartementseigenaren, VvE-bestuurders en VvE-kascommissieleden dankbaar gebruik. Omdat…