ModelreglementNieuws

Modelreglement 2017

Op 19 december 2017 is het Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten 2017 ingeschreven in het Kadaster , het register van onroerende zaken Hyp4: 72212/160. Wanneer we refereren aan dit Modelreglement gebruiken we Modelreglement 2017 of MR 2017.
GeschillenOverlastVvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Lid dient zicht te onthouden van onrechtmatige uitspraken

Geschil tussen een vereniging van eigenaars en een van haar leden. Sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen. Het VvE-lid dient zich te onthouden van onrechtmatige uitspraken over de VvE en/of de afzonderlijke leden. Op grond van art. 6:259 BW worden de gevolgen van een eerder tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst gewijzigd. Nakoming modelreglement. Betaling achterstallige bijdragen.
Uncategorized

3. (Financiële) administratie

Na bestudering van dit onderwerp weet u: Wat de omvang is van de VvE administratie. Wanneer u gebruik maakt van betalingsherinneringen, aanmaningen en incassobureaus. Hoe de balans, exploitatierekening en toelichtingen zijn opgebouwd. Hoe u de hoogten van de definitieve en maandelijkse VvE bijdragen berekent. Hoe u uw aandeel van het eigen vermogen van de VvE berekent.