ModelreglementNieuws

Modelreglement 2017

Op 19 december 2017 is het Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten 2017 ingeschreven in het Kadaster , het register van onroerende zaken Hyp4: 72212/160. Wanneer we refereren aan dit Modelreglement gebruiken we Modelreglement 2017 of MR 2017.
VvE Rechtspraak - Geldzaken

VvE Rechtspraak: Bindend advies regelen financieel geschil en besluitvorming 2 leden VvE

Appartementsrecht. VvE bestaande uit twee eigenaren, van wie een de meerderheid van stemmen heeft. Aan partijen is een bindend advies ter regeling van hun financiële geschil uitgebracht, dat door de eigenaar met de meerderheid ten dele wordt aangevochten. Vordering tot vernietiging van allerhande financiële besluiten die in de vergadering zijn genomen – met de minderheidseigenaar tegen – ter uitvoering van de delen van het advies waarmee de meerderheidseigenaar het wel eens is. Tijdigheid van het verzoek tot vernietiging. Wettelijke eisen voor inhoud verzoekschrift. Het hof acht het strijdig met de redelijkheid en billijkheid dat de meerderheidseigenaar de krenten uit de pap wil halen. Alleen het besluit tot invordering van de achterstallige VvE-bijdrage van de minderheidseigenaar blijft in stand, omdat de VvE door de opschorting van de betaling onvoldoende geld in kas heeft om de lopende rekeningen (bijvoorbeeld water en verzekeringen) te voldoen.

Lees meer
Uncategorized

Modelreglement 1992

Het modelreglement 1992 ook bekend als splitsingsreglement 1992 Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities[section label=”A. Definities” anchor=”A. Definities”] Artikel 1 In het reglement…
Modelreglement

Modelreglement 2006

A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. “akte”: de akte van splitsing, met inbegrip van de tekening als bedoeld in artikel 5:109 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, van…
Modelreglement

Modelreglement 1992

Het modelreglement 1992 ook bekend als splitsingsreglement 1992 Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a….

Lees meer
NieuwsVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Conclusie Hoge Raad rookgasafvoer gemeenschappelijke ruimte

Toestemming voor rookgasafvoer via gemeenschappelijke ventilatieschacht. Gekwalificeerde meerderheid vereist? Uitleg art. 37 lid 8 splitsingsreglement (MR 1973). Besluit in strijd met redelijkheid en billijkheid? Kan kantonrechter in verzoekschriftprocedure waarin vernietiging besluit VvE o.g.v. art. 5:130 BW wordt verzocht, ook oordelen over verzoek of vordering tot nietigheid van datzelfde besluit o.g.v. art. 2:14 BW?