User banner image
User avatar
  • Silvana Visser

  • Berichten6

Berichten

De bestemming van een appartementsrecht: afwijken mag wel, ontheffing verlenen niet

Medio januari 2018 is een interessant arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd over de mogelijkheid tot afwijking van de appartementsrechtelijke bestemming “kantoor”.

Het Modelreglement 2017, de interessante aanvullingen

Het nieuwe Modelreglement is niet automatisch van toepassing op reeds bestaande splitsingen. Op een bestaande splitsing kan MR 2017 slechts van toepassing worden verklaard indien...

Alertheid geboden bij het digitaal oproepen voor de Vergadering van Eigenaars

De continue ontwikkeling in de digitale communicatiemiddelen is een uitkomst voor het oproepen van de vergadering van eigenaars en het toezenden van enorme stapels stukken...

Wie draagt de kosten voor het bereikbaar maken van een gemeenschappelijk gedeelte?

Binnen appartementencomplexen komt het met enige regelmaat voor dat een eigenaar wijzigingen aanbrengt in zijn appartement, waardoor de gemeenschappelijke zaken en gedeelten niet meer (goed)...

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s. Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel II

De Wet verbetering functioneren VvE’s is op 23 mei 2017 aangenomen (link naar de wettekst). De wet zal vermoedelijk per januari 2018 in werking treden....

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s. Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel I

Deel 1. De Wet verbetering functioneren VvE’s is op 23 mei 2017 aangenomen (link naar de wettekst). De wet zal vermoedelijk per januari 2018 in...