Fraude in de VvE

De cursus om fraude te voorkomen.

Volg binnenkort de cursus ontwikkeld samen met Maarten den Ouden en zorg dat u geen slachtoffer word van fraude binnen de Vereniging van Eigenaren.

Admipunt benadeelt VVE’s?

VVE-beheerder en eigenaar van Admipunt speelt sinds 2011 een schimmig spel met hem toevertrouwde gelden. Het gesjoemel werd al enige tijd vermoed. Toch duurde het aleer VVE’s aangifte wilden doen. ‘Er werd met advocaten gedreigd,’ aldus een bestuurslid. Een andere vereniging werd met koffie, koekjes en een gezellig gesprek bij Admipunt om de tuin geleid. Ook had ‘Oom Agent’ geen interesse om aangiftes te behandelen. Het zou in totaal om een bedrag gaan van € 300.000,- tot €400.000,- dat is verduisterd. Sinds 17 januari is Admipunt in staat van faillissement gesteld door de Rechtbank van Rotterdam.

Bron: De Vlaardinger

BSR FAILLIET VERKLAARD

Bij BSR werd een waarnemend directeur aangesteld. Die bracht aan het licht dat BSR-deurwaarders, naast de tekorten op de kwaliteitsekening, ook voor ten minste 300.000 euro aan onterechte kosten in rekening brachten bij schuldenaren. Kaptein: “Het ging om bedragen van 10 tot 500 euro. Maar ieder tientje dat een deurwaarder als onterechte vordering bij een persoon met geldproblemen door de strot duwt is er een te veel. Dit gaat echt over de integriteit van de deurwaarder.”

Bron: Sociaal Verhaal

Kredietbeoordeling, is dat wel wat voor mijn VvE?

Vrijwilliger fraudeert vaker maar voor minder

Het aantal fraudegevallen bij vrijwilligersorganisaties is in 2014 opnieuw gestegen, maar er werd in totaal wel minder geld ontvreemd. Dat blijkt uit cijfers van kascommissiegids.nl, de organisatie die vrijwilligersorganisaties bijstaat in hun financiële beleid.

Bron: Telegraaf

Overzicht van de cursus

Les 1: Introductie

Fraude is eenvoudig!
Kans op ontdekking is laag!
Kost weinig inspanning!

Les 2: Fraudekansen

Fraude binnen een vereniging van eigenaren is simple. Hoe werkt het?

Les 3: Wetboek van Strafrecht

Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.’

Les 4: Controle

Hoe kan de kascommissie van de Vereniging van Eigenaren fraude ontdekken?

Les 5: Preventie

Welke maatregelen kan uw Vereniging van Eigenaren nemen om fraude te voorkomen?

Les 6: Controle en Preventie

Uitgelicht per fraudekans

Les 7: Slot

Fraude is eenvoudig
Preventie is ook eenvoudig
Kans op fraude vermindert
aanmerkelijk

Over de docent

Drs. Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en controle-expert. Hij volgde de postdoctorale studie tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit en was onder meer manager Interne Controle bij de Postbank en manager Interne Accountantsdienst bij Postkantoren BV. In het voortgezet onderwijs is hij werkzaam geweest als docent economie en management en organisatie.

Maarten den Ouden was docent bij de docentenopleiding voor de cursussen Bestuurskader van de Nederlandse Sport Federatie en lid van de redactiecommissie van de serie “De moderne sportvereniging”. In het verenigingsleven heeft hij verschillende functies bekleed.

Schrijf u nu in voor deze cursus

en ontvang 25% korting voor deze cursus

Alle cursisten die zich nu aanmelden voor de cursus Fraude in de VvE bestrijden ontvangen  25% korting op deze nieuwe cursus. Te vaak komt in het nieuws dat er fraude wordt gepleegd binnen een Vereniging van Eigenaren en u kunt hier als eigenaar van een appartement zelf iets aan doen.

Wat, dat leert u in deze cursus van Maarten den Ouden.