VvE Calamiteitenplan

Het Calamiteitenplan van de VvE.

In situaties die escaleren naar schadelijke proporties is het voor een Vereniging van Eigenaars belangrijk om een gestructureerd plan te hebben en direct de juiste instanties te waarschuwen. Een calamiteitenplan voor uw VvE waarin de belangrijke risico’s zijn bepaald en een plan voor het oplossen ervan. Hiermee kun je de risico’s voor de bewoners en je VvE terugdringen. Heeft u er al bij stil gestaan of uw Calamiteitenplan in verband met Covid 19 bijgewerkt moet worden?