Uncategorized

Bouwkunde, installaties & onderhoud van (woon)gebouwen

De course Bouwkunde, installaties en onderhoud van (woon)gebouwen is speciaal ontwikkeld voor personen zonder technische achtergrond. Als appartementseigenaar of professional is het niet altijd eenvoudig om over bouwkundige, installatie- of onderhoudstechnische zaken te oordelen of gerelateerde vragen te beantwoorden, daar dit specialistische vakgebieden zijn. Met deze course vergroot u uw technische kennis.

Na afloop van deze course:

  • Weet u wat de levensduren en onderhoudsintervallen van bouwdelen en installaties bedragen.
  • Kunt u gebreken verklaren (houtrot, scheuren in wanden, vochtdoorslag, e.d.).
  • Kunt u voor gebreken oplossingen aandragen om deze te verhelpen.
  • Weet u op welke manieren u een gebouw kunt renoveren en wat de aandachtspunten zijn.
  • Kunt u verschillende bouwsystemen onderscheiden.
  • Bent u bekend met de Omgevingsvergunning/Wabo, Bouwbesluit en Arbo- en Woningwet.
  • Kent u verschillende vormen van geluidsoverdracht en nagalmtijd en hoe u deze kunt tegen gaan.

In combinatie met deze Course kunt u ook het (fysieke) ‘BIO boek’ met korting aanschaffen (hierin staan geen toetsvragen vermeld).

Het laatste nieuws wekelijks in je mailbox!