Uncategorized

Basisbeginsellen voor de VvE Beheerder.

Veel mensen zijn eigenaar van een appartementswoning. Een aantal daarvan woont er zelf, anderen verhuren de woning. Zij hebben onder andere één ding gemeen. Al deze eigenaren zijn lid van een Vereniging van Eigenaars ook wel Vereniging van Eigenaren genoemd. De meesten zijn zich daar echter niet van bewust. Soms wordt men met de Vereniging van Eigenaars geconfronteerd door gemeenschappelijke problemen waarvoor men geen oplossing weet. Soms blijkt pas na geruime tijd dat er gemeen­schappelijke regelingen zijn in het splitsingsreglement voor problemen die men dacht zelf te moeten oplossen.

Een goed functionerende Vereniging van Eigenaars kan veel frustraties voorkomen en daarmee het woongenot en/of het beheer verbeteren. Voor diegenen die een zo volledig mogelijk beeld van Verenigingen van Eige­naars willen hebben, of op een aantal punten meer informatie wensen, is deze cursus geschreven. Om inzicht te geven in de juridische basis hebben wij de betreffende tekst uit wetten of reglementen cursief in de cursus opgenomen. Deze tekst behoeft niet noodzakelijk te worden bestudeerd, maar dient als bron of ter verklaring van de cursustekst. Tenslotte zijn alle in gebruik zijnde modelreglementen bij splitsing in appartementsrechten opgenomen. Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van het Modelreglement van 2006. Dit reglement is van toepassing op panden die na januari 2006 gesplitst zijn. Voor complexen van woningen die eerder zijn gesplitst in appartementsrechten is één der andere regle­menten van toepassing. (Tussen haakjes de verwijzing).

Na afronden van deze VvE Course weet u:

 • Wat het splitsen in appartementsrechten inhoudt
 • Het verschil tussen eigen grond en erfpacht
 • De verschillen tussen een Eigenaar-bewoner en een huurder
 • De basis van de Vereniging van Eigenaars
 • De regels met betrekking tot  het Kadaster
 • De regels met betrekking tot inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Rechten
 • Het bestuur
 • De basis van de Vergadering van Eigenaars
 • Besluiten en hun rechtsgeldigheid
 • Het verschil tussen gemeenschappelijke en privé gedeelten van het complex
 • Het gebruik van privé gedeelten
 • Verplichtingen van onderhoud
 • Uitvoering van werkzaamheden
 • Aanschrijvingen
 • Verzekeringen van de VvE
 • Aansprakelijkheden van u als beheerder en van de VvE
 • Beheer van de VvE
 • Financiën van de VvE
 • De VvE en de rechter
Volg deze module
Het laatste nieuws wekelijks in je mailbox!