Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

VvE Rechtspraak - SplitsingsreglementSplitsingsakte

Van wie is doorlopende kelderruimte?

Zakelijke rechten. Doorlopende “vergeten” kelderruimte onder de tuinen van een aantal (in appartementsrechten gesplitste) buurpanden, van oudsher slechts bereikbaar via een van die panden. Wie is rechthebbende? Verticale natrekking versus horizontale natrekking en verkrijgende verjaring. Ontvankelijkheid appellant als oorspronkelijke gedaagde en gebruiker van de kelderruimte. Ondeelbare rechtsverhouding; VvE’s terecht in geding geroepen. Ontvankelijkheid oorspronkelijke eiser, die van zijn VvE het recht van gebruik van een deel van de kelder (onder zijn tuin) heeft toegekend gekregen.
VvE Rechtspraak - Besluitvorming

Overtredingen van de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement

Overtredingen van de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement. Het gaat onder andere om parkeerboetes, het vaststellen van hinder en overlast, een verbod om over zaken aangaande de VvE contact op te nemen met de andere leden van de VvE, vaststelling van aansprakelijkheid van de VvE en het in gebruik geven van een deel van de gemeenschappelijke tuin.

Lees meer
VerbouwenHuishoudelijk reglementModelreglementSplitsingsakteVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Verbouwing zonder toestemming ledenvergadering VvE

In deze VvE Rechtspraak staan een VvE en een eigenaar tegenover elkaar. De kwestie een verbouwing zonder toestemming. De eigenaar heeft een deur geplaatst waar voorheen een raam zat. Daarnaast heeft hij een trap laten plaatsen naar een lager gelegen tuin. De vraag is of de eigenaar toestemming moest vragen aan de VvE voor deze verbouwing.
VvE Rechtspraak - OverigVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

Toerekenbare tekortkoming mededelingsplicht eigenaar gerenoveerd appartement.

Koop onroerende zaak. Kopers van een gerenoveerd appartement waaraan bouwkundige werkzaamheden zijn verricht en waarin een nieuwe parketvloer is gelegd, behoeven niet te verwachten dat de kruipruimte zo vochtig is dat de parketvloer daardoor binnen enige maanden onbruikbaar wordt. Het bestaan van dat gebrek is met de door kopers overgelegde rapporten voldoende komen vast te staan. Geen schending van onderzoeksplicht door kopers door de kruipruimte voor de koop niet te inspecteren. Onder de gegeven omstandigheden wel schending van mededelingsplicht door verkopers. Tekortkoming is toerekenbaar. Voldoende gelegenheid geboden tot herstel. Schadeposten, waaronder aanzienlijke hotelkosten. Geen schending schadebeperkingsplicht.

Lees meer
VvE Rechtspraak - BesluitvormingInstallaties

Besluit verlagen ketelwatertemperatuur terugdraaien

In deze VvE rechtspraak staat de vraag centraal of een besluit voor het verlagen van de ketelwatertemperatuur, genomen door de Vergadering van Eigenaars, correct is genomen. De eigenaars van een appartementsrecht vragen de rechter om een besluit tot verlaging van de gemiddelde temperatuur van een collectieve warm water voorziening genomen in het kader van onderhoud terug gedraaid kan worden.
VvE Centraal stopt!Op 15 maart
Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.