Content Kalender

Voor het kalenderjaar 2018 is de volgende content kalender opgesteld om inzicht en structuur te geven aan de opzet van VvE Centraal en de gerelateerde content.

We werken met maandthema’s en dagthema’s. Actualiteiten zullen dagelijks gepubliceerd worden op het moment dat deze is aangeleverd en gemodereerd door de redactie van VvE Centraal of klaar is gezet via uw eigen account.

Maandag

Onderhoud | Renovatie | Reparatie

Dinsdag

Rechtspraak | Overheid

Woensdag

Verduurzamen

Donderdag

Geldzaken | Beheer

Vrijdag

Vergadering | Pro-content

Zaterdag

Akte | Huishoudelijk Reglement | Fun


Maand thema’s bij VvE Centraal

januari

Jaarafsluiting & begin verenigingsjaar

februari

Vergadering van Eigenaars en de kascontrole

maart

Kascommissie en overige commissies

april

Kascommissie en overige commissies

mei

Onderhoud & Planning

juni

Besparing & Verduurzaming

juli

Appartementsrecht & VvE Rechtspraak

augustus

Nader in te vullen

september

Financiering

oktober

Onderhoud & Renovatie

november

Overheid

december

Fraude


Bijdrage aan VvE Centraal

Redactionele Voorwaarden