Wettelijke verplichtingen

Warmtewet 2.0 op komst!

Regelmatig komt de vraag voorbij wat nu de stand van zaken is met betrekking tot de Warmtewet. Naar aanleiding van de op 2 april jl. door de minister van Economische Zaken naar de Tweede Kamer…