BestuurBestuurstakenModelreglementVvE BeheerWettelijke verplichtingen

Ontstentenis of belet. De afwezigheid van een bestuurder bij een vergadering van de VvE.

Is het mogelijk om een vergadering van eigenaars te hebben waar het gehele bestuur bij afwezig is. Op zich een aparte situatie, maar het komt voor. Denk maar aan de eerste vergadering om een slapende vereniging weer te activeren, of waarbij leden van een VvE een vergadering hebben belegd zonder de aanwezigheid van het bestuur. De vraag is dan wat is er voor dergelijke situaties geregeld?

Lees meer
VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - SplitsingsreglementVvE Rechtspraak - Vergadering van EigenaarsWettelijke verplichtingen

VvE Rechtspraak: Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW.

Beroep tegen besluit Vereniging van Eigenaren (VvE) tot wijziging huishoudelijk reglement. Belang eigenaar bij verzoek. Wijziging houdt in een andere verdeling van de kosten dan opgenomen in de splitsingsakte. Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW. Besluit nietig.
FinancieelVvE ZakenWettelijke verplichtingen

Een VvE oprichten, hoe zit het met de jaarrekening?

Het aantal VvE’s groeit jaarlijks nog steeds en zo’n nieuwe VvE roept natuurlijk ook vragen op. De groei wordt op twee manieren veroorzaakt. Zo worden er steeds meer gebouwen gesplitst en groeit het aantal VvE’s door nieuwbouw.

Recent kregen we een vraag die gerelateerd was aan de jaarrekening bij een nieuwe VvE waarbij nog niet alles was opgeleverd.

Lees meer
FinancieelMJOPModelreglementNieuwsOverheidWetboekWettelijke verplichtingen

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s. Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel I

Deel 1. De Wet verbetering functioneren VvE’s is op 23 mei 2017 aangenomen (link naar de wettekst). De wet zal vermoedelijk per januari 2018 in werking treden. Enerzijds dienen VvE’s op basis van de nieuwe wet een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen. Anderzijds wordt het mogelijk gemaakt dat een VvE een geldlening kan aangaan. De vraag die voorligt is wat deze wetswijziging nu concreet betekent voor de VvE? In het eerste deel van deze blog zal worden ingegaan op de minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds.

Lees meer
Wettelijke verplichtingen

De voorzieningendiscussie

Met de toenemende vergrijzing en het feit dat ouderen langer thuis (moeten) blijven wonen worden Verenigingen van Eigenaren steeds vaker geconfronteerd met verzoeken voor aanpassingen in de gemeenschappelijke ruimte. Oplaadpunten en/of stalling voor scootmobiels, elektrische deurdrangers, hellingbanen, trapliften of sleutelkluisjes zijn hierdoor geregeld onderwerpen van discussie binnen VvE’s.
Wettelijke verplichtingen

Omvang regeldruk Wet Verbetering Vereniging van Eigenaars niet duidelijk

De Wet Verbetering Vereniging van Eigenaars (VvE’s) past het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek aan. Doel is om het onderhoud aan appartementsgebouwen te verbeteren en de verduurzaming van gebouwen te stimuleren die in beheer zijn van VvE’s. Het is niet duidelijk of de wet op dit vlak meerwaarde heeft ten opzichte van de bevoegdheden die gemeenten al hebben om ernstig achterstallig onderhoud aan te pakken.

Lees meer