VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - SplitsingsreglementVvE Rechtspraak - Vergadering van EigenaarsWettelijke verplichtingen

VvE Rechtspraak: Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW.

Beroep tegen besluit Vereniging van Eigenaren (VvE) tot wijziging huishoudelijk reglement. Belang eigenaar bij verzoek. Wijziging houdt in een andere verdeling van de kosten dan opgenomen in de splitsingsakte. Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW. Besluit nietig.
VvE Rechtspraak - Vergadering van Eigenaars

VvE Rechtspraak: Commerciële activiteiten van criminele aard reden voor ontbinden huurovereenkomst.

Huur woonruimte. Bezit van verdovende middelen in woning, dat duidt op opslag of bewaring ten behoeve van de handel, levert op zichzelf voldoende grond op voor ontbinding van de huurovereenkomst, ook zonder dat dit met zoveel woorden in die overeenkomst is vermeld. De woning is immers in strijd met bestemming gebruikt voor commerciële doeleinden die crimineel van aard zijn, en huurder heeft niet als goed huurder gehandeld. Dit levert een tekortkoming van huurder op in zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst en de wet. Vordering ontbinding en ontruiming toegewezen.
VerhurenVvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - SplitsingsreglementVvE Rechtspraak - Vergadering van Eigenaars

VvE Rechtspraak: Recreatieve verhuur en besluitvorming VvE

Appartementsrecht. Verzoek vernietiging besluit vereniging van eigenaars inzake recreatieve verhuur van de appartementen. Uitleg van de bestemmingsbepaling in de splitsingsakte. Recreatieve verhuur is daarmee in strijd. Gevraagde machtiging tot het voortzetten van de recreatieve verhuur wordt niet verleend omdat eerst gedegen besluitvorming in de vereniging zelf moet plaatsvinden.