VerzekeringenVvE Rechtspraak - Risico's beperken

Onbekendheid hoog eigen risico geen vrijbriefje voor vergoeding door VvE.

Lid VvE houdt VvE aansprakelijk voor (na wijziging van de verzekering) door opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico van € 3.000,00 bij waterschade omdat VvE zou hebben nagelaten dat lid naar behoren in te lichten over het wijzigen van de verzekering en het voortaan gelden van dat eigen risico. Vordering (alsnog) afgewezen omdat de door het lid gestelde schade in verband met dat eigen risico causaal niet aan het gestelde nalaten van de VvE kan worden toegerekend.

Lees meer
JurisprudentieVvE Rechtspraak - Risico's beperkenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Uitspraak kamerverhuur binnen de VvE

ECLI:NL:GHARL:2014:5693 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaknummer 200.139.621-01 Civiel recht Hoger beroep Inhoudsindicatie Appartementsgerechtigde komt op tegen kamerverhuur aan studenten door appartementsgerechtigden bovenverdieping. Uitleg notariële splitsingsakte leidt tot oordeel dat bestaande situatie in strijd is met de in die akte…

Lees meer