VvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPGevel

Verjaring dwangsom centraal in deze VvE Rechtspraak

Samenvatting In deze VvE Rechtspraak (kort geding) staat de vraag centraal wanneer dwangsommen die opgelegd zijn verjaren. In deze zaak staan een VvE en een bouwgroep tegenover elkaar met betrekking tot het uitvoeren van herstel…
VvE Rechtspraak - SplitsingsreglementVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

Airco uit zicht onttrekken in Curaçao

Samenvatting In deze VvE Rechtspraak op het eiland Curaçao staat een burengeschil over bouwvoorwaarden centraal die gelden voor Coral Estate. De airco’s moeten aan het zicht worden onttrokken. Uitspraak GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO…

Lees meer
NieuwsVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Conclusie Hoge Raad rookgasafvoer gemeenschappelijke ruimte

Toestemming voor rookgasafvoer via gemeenschappelijke ventilatieschacht. Gekwalificeerde meerderheid vereist? Uitleg art. 37 lid 8 splitsingsreglement (MR 1973). Besluit in strijd met redelijkheid en billijkheid? Kan kantonrechter in verzoekschriftprocedure waarin vernietiging besluit VvE o.g.v. art. 5:130 BW wordt verzocht, ook oordelen over verzoek of vordering tot nietigheid van datzelfde besluit o.g.v. art. 2:14 BW?