VvE Rechtspraak - GeldzakenJurisprudentieServicekosten

Jurisprudentie: Vordering tot betaling van VvE-bijdragen.

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht Zaaknummer en rolnummer: 3227302 CV EXPL 14-19361 Uitspraak: 29 mei 2015 Vonnis van de kantonrechter in de zaak van: [VvE], gevestigd te [plaats], eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, gemachtigde…

Lees meer
JurisprudentieSplitsingsakteVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Jurisprudentie: Uitleg Splitsingstukken

Samenvatting: Uitleg splitsingstukken van de VvE zaaknummer gerechtshof 200.138.564 (zaaknummer rechtbank Gelderland 238207) arrest van de derde kamer van 2 juni 2015 in de zaak van de vereniging Hoofdvereniging van Eigenaars complex [het appartementencomplex] te Doesburg, gevestigd te…
Wettelijke verplichtingen

Warmtewet 2.0 op komst!

Regelmatig komt de vraag voorbij wat nu de stand van zaken is met betrekking tot de Warmtewet. Naar aanleiding van de op 2 april jl. door de minister van Economische Zaken naar de Tweede Kamer…
VvE Rechtspraak - OverigJurisprudentieOverlast

Jurisprudentie: Burenruzie binnen een VvE escaleert

Samenvatting Burenruzie binnen een VvE die geëscaleerd is. Eisers vorderen, kort samengevat, dat gedaagden geen contact opnemen met uitzondering van schriftelijk contact voor de VVE en dat de kortgedingrechter normen voor geluidsoverlast op bepaalde tijden…

Lees meer
VvE Rechtspraak - GeldzakenJurisprudentieModelreglementSplitsingsakteVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Een boete in het Huishoudelijk Reglement van de VvE

Een klassieke manier om gedrag te beïnvloeden en te veranderen is door middel van straffen en belonen. Boeken zijn er vol over geschreven en over bestraffen van slecht gedrag van bewoners binnen het complex van…
JurisprudentieOverlast

Besluit ontzegging gebruik appartement door eigenaar.

De kantonrechter te Maastricht heeft op 14 oktober 2014 geoordeeld dat een besluit van de vergadering van eigenaars tot ontzegging van het gebruik van het privégedeelte en de gemeenschappelijke gedeelten en zaken door een eigenaar…
Jurisprudentie

In gebruik geven gemeenschappelijke zaak

aan één individuele eigenaar, mag dat? In 2013 heeft een kantonrechter een besluit van een VvE om een gemeenschappelijk gedeelte binnen het complex aan één eigenaar in gebruik te geven, vernietigd. De kantonrechter gaf aan…

Lees meer
JurisprudentieVvE Rechtspraak - Risico's beperkenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Uitspraak kamerverhuur binnen de VvE

ECLI:NL:GHARL:2014:5693 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaknummer 200.139.621-01 Civiel recht Hoger beroep Inhoudsindicatie Appartementsgerechtigde komt op tegen kamerverhuur aan studenten door appartementsgerechtigden bovenverdieping. Uitleg notariële splitsingsakte leidt tot oordeel dat bestaande situatie in strijd is met de in die akte…