VerzekeringenVvE Rechtspraak - Risico's beperken

Onbekendheid hoog eigen risico geen vrijbriefje voor vergoeding door VvE.

Lid VvE houdt VvE aansprakelijk voor (na wijziging van de verzekering) door opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico van € 3.000,00 bij waterschade omdat VvE zou hebben nagelaten dat lid naar behoren in te lichten over het wijzigen van de verzekering en het voortaan gelden van dat eigen risico. Vordering (alsnog) afgewezen omdat de door het lid gestelde schade in verband met dat eigen risico causaal niet aan het gestelde nalaten van de VvE kan worden toegerekend.
ProductinformatieOnderhoudVerzekeringen

Prymaxx Safe en Easy. VOOR SLIMME VVE érs!

Kleine blusmiddelen worden gebruikt om een beginnende brand snel onder controle te krijgen. Door het gebruik van moderne materialen heeft u slechts enkele minuten de tijd om een beginnende brand te kunnen blussen, zodat mensen veilig kunnen vluchten en/of u verdere schade kunt voorko
OnderhoudOverheidVerzekeringen

Jaarlijkse keuring valbeveiliging. Dit moet u weten

U heeft uw daken volledig op veiligheid ingericht. Zo heeft u aan alle wettelijke regels voldaan door betrouwbare valbeveiliging op uw dak te plaatsen. Waarom is het dan al na een jaar nodig om deze…

Lees meer
Verzekeringen

VvE beheerder vergunningplichtig voor verzekeringen?

Regelmatig is de vraag aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gesteld door VvE beheerders of en wanneer deze vergunning plichtig is. Na lang wikken en wegen heeft de AFN een standpunt ingenomen met betrekking tot de…

Lees meer
BestuurFraudeVerzekeringen

Bestuurdersaansprakelijkheid en een besluit in strijd met het reglement

Recent ontvingen wij een vraag die zich richt op de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering en meer specifiek over de dekking van schade wanneer er besluiten worden genomen die nietig of niet rechtsgeldig zijn. De vraag is…
EnergiebesparingVerzekeringen

Ontwikkelingen verzekering zonnepanelen in Nederland

Door stimuleringsmaatregelen van de overheid is er in Nederland een toenemende markt ontstaan voor het plaatsen van zonne-energie. Deze stimuleringsmaatregelen zijn verstrekt met als doel de CO2 uitstoot terug te dringen en het gebruik van schone energiebronnen te…