VvE Rechtspraak - BesluitvormingInstallaties

Besluit verlagen ketelwatertemperatuur terugdraaien

In deze VvE rechtspraak staat de vraag centraal of een besluit voor het verlagen van de ketelwatertemperatuur, genomen door de Vergadering van Eigenaars, correct is genomen. De eigenaars van een appartementsrecht vragen de rechter om een besluit tot verlaging van de gemiddelde temperatuur van een collectieve warm water voorziening genomen in het kader van onderhoud terug gedraaid kan worden.

Lees meer
InstallatiesRisico & VeiligheidVvE Rechtspraak - Risico's beperken

Lekkage zwembad VvE. Wie is aansprakelijk voor de schade?

Er is lekkage ontstaan in een zwembad van een appartementencomplex met een gemengd gebruik. Door deze lekkage is schade ontstaan aan een ondergelegen bioscoop. De vraag die in deze VvE Rechtspraak centraal staat is of het rioleringsbedrijf aansprakelijk is voor de schade door mogelijk onzorgvuldig ontstoppen van afvoerpijp (6:162 BW) of is sprake van een gebrekkige opstal waarvoor bezitter/eigenaar van gebouw/zwembad aansprakelijk (art. 6:174 BW) is?

Lees meer
InstallatiesNieuwsVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Individuele afrekening warmtemeters eerlijker MAAR in strijd met Splitsingsakte

Appartementsrecht. Uitleg splitsingsreglement. Nieuw afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters is, hoewel wellicht eerlijker, in strijd met het splitsingsreglement. Terugbetaling van hetgeen het lid op basis van die warmtemetingen meer heeft betaald dan zij volgens de omslagmethode moet betalen, is niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en levert ook geen ongerechtvaardigde verrijking op. Lid heeft recht op informatie en inzage betreffende de stukken van het beheer, maar het hof vertrouwt erop dat het bestuur die zal geven. Op veroordeling tot afrekening stookkosten wordt geen dwangsom gezet, omdat die meer kwaad dan goed zal doen.

Lees meer