Vergadering van EigenaarsLezersvraag

Aandragen agendapunt in strijd met de Splitsingsakte en het HHR

Recent kregen we een interessante vraag voorgelegd. Het gaat over om het aandragen agendapunt. De vraag was:

Voorafgaand aan de ALV van onze VvE is door een VvE lid een agendapunt ingediend welke in strijd is met de Splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement. Naar mijn mening had het bestuur de motie moeten afwijzen en geen valse hoop moeten wekken aan de indiener.

Lees meer
Lezersvraag

Lezersvraag

Recent kregen wij de volgende vraag binnen die niet we niet gemakkelijk kunnen beantwoorden. We willen dan ook graag onze lezers vragen of ze hier ervaring mee hebben en deze met ons en de vraag…