BestuurstakenGeschillenVvE Rechtspraak - Besluitvorming

Beroep VvE niet ontvankelijk. Gemachtigde was niet bevoegd!

Samenvatting Het College verklaart het beroep van de VvE niet ontvankelijk. Gemachtigde was niet bevoegd om namens de VvE beroep in te stellen tegen het bestreden besluit. Het College verklaart het beroep van appellant voor…
VvE Rechtspraak - BesluitvormingGeschillenVvE Rechtspraak - Vergadering van Eigenaars

VVE: Tijdig een VvE besluit laten vernietigen

Wanneer een afzonderlijk VvE-lid zich niet kan vinden in een besluit van de VvE heeft deze persoon de mogelijkheid om aan de kantonrechter te verzoeken het betreffende besluit te laten vernietigen. Recentelijk heeft de Hoge…