WetboekFinancieelKascommissie

Twee jaar geen kascontrole, is dat een probleem?

Lezervraag: In onze VVE is de kascontrole niet gedaan over de jaren 2014 en 2015. Het bestuur heeft dit laten gebeuren inclusief de kascontrolecommissies. Er is sprake van ingebrekestelling. De kascontrole is wettelijk verplicht heb ik vernomen. Hoe moeten we hier nu mee om gaan?

Lees meer
Wettelijke verplichtingenFinancieelMJOPModelreglementNieuwsOverheidWetboek

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s. Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel I

Deel 1. De Wet verbetering functioneren VvE’s is op 23 mei 2017 aangenomen (link naar de wettekst). De wet zal vermoedelijk per januari 2018 in werking treden. Enerzijds dienen VvE’s op basis van de nieuwe wet een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen. Anderzijds wordt het mogelijk gemaakt dat een VvE een geldlening kan aangaan. De vraag die voorligt is wat deze wetswijziging nu concreet betekent voor de VvE? In het eerste deel van deze blog zal worden ingegaan op de minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds.
BestuurstakenBestuurVvE CentraalWetboek

Bestuurdersaansprakelijkheid binnen de VvE

Vanaf 1 november 2012 beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht. Sinds twee jaar bekleed ik de functie van bestuurder van onze VvE. Nu vraag ik mij af of…
FinancieelServicekostenVerhurenVvE ZakenWetboek

Recht van erfpacht en appartementsrechten, hoe zit dat precies?

Vanaf 1 november 2012 beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht. In dit bericht behandeld zij de volgende vraag. Recht van erfpacht en appartementsrechten, hoe zit dat precies? Het…

Lees meer
BeheerBestuurVvE ZakenWetboekWettelijke verplichtingen

De KvK in 2013, hoe zit het nu precies?

Deze week kregen we een vraag binnen van een lezer over de registratie van de Vereniging van Eigenaars bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft onze VvE de laatste jaren (verplicht) ingeschreven…
Bed & BreakfastHuishoudelijk reglementModelreglementOverlastWetboekWettelijke verplichtingen

Exploitatie B&B ondanks toestemming VvE toch niet toegestaan

Voortbordurend op de vakantiestemming zal ik in dit artikel aandacht besteden aan een uitspraak van de rechter waarin de exploitatie van een Bed & Breakfast werd verboden ondanks het feit dat de VvE met meerderheid…
FinancieelVvE ZakenWetboekWettelijke verplichtingen

Kascommissie van een VvE altijd doen!

Wat is een Kascommissie De Kascommissie van een vereniging is een speciale commissie die als belangrijkste taak heeft het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester namens het bestuur. Door de controle krijgen de leden van de vereniging  zekerheid, dat…

Lees meer
ServicekostenWetboekWettelijke verplichtingen

Servicekosten van de VvE hoe zit dat nu precies?

Servicekosten van de VvE hoe zit dat nu precies?
Wettelijke verplichtingenHuishoudelijk reglementModelreglementVergaderingWetboek

Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten

Oietigheid en vernietigbaarheid van besluiten In de VvE Rechtspraak wordt er vaak gesproken over nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten. Maar wat houd dat nu daadwerkelijk in?
VvE ZakenWetboek

Nieuwe wetgeving appartementsrecht per 1 juli 2011

Onderhoud kost geld, veel geld en is daarom binnen elke vereniging van eigenaars een heikel punt. Waar eerst de VvE zelf bepaalde wat, wanneer en hoe met  betrekking tot het onderhoud van het gemeenschappelijk bezit,…

Lees meer