VergaderingVvE Zaken

Kan een agendapunt tijdens de vergadering worden toegevoegd?

Het komt regelmatig voor dat tijdens de vergadering een onderwerp ter sprake komt dat niet op de agenda staat vermeld en waarover toch een besluit wordt genomen. De reden daarvoor is meestal: onderwerpen waar niet tijdig aan is gedacht, of welke eerst ter vergadering pas naar voren komen. De vraag is thans of het mogelijk is agendapunten toe te voegen tijdens de vergadering. Het antwoord daarop is …..
VergaderingVvE Zaken

De volmacht: hoe zit het ook alweer?

Op grond van de wet hebben alle appartementseigenaars toegang tot de vergadering. Iedere eigenaar heeft een persoonlijke bevoegdheid om de vergadering bij te wonen en op die vergadering zijn stem uit te brengen. Een eigenaar kan ook per volmacht ter vergadering verschijnen volgens de modelsplitsingsreglementen.