FinancieelKascommissie

Penningmeester van de VvE en de pinpas

De penningmeester van onze VvE beschikt alleen over alle betaalpassen van alle banken waar we zaken mee doen. Is dit de normale gang van zaken?

Lees meer
FinancieelKascommissie

Het solo-optreden van een kascommissielid

Bezitters van het boek De Kascommissiegids voor VvE’s en Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren kunnen kosteloos vragen stellen aan de auteur, Maarten den Ouden. Van die mogelijkheid maken vele appartementseigenaren, VvE-bestuurders en VvE-kascommissieleden dankbaar gebruik. Omdat…
FinancieelKascommissie

Het beveiligen van de banktegoeden van uw VvE

Preventieve maatregelen tegen fraude Begin dit jaar kwam in het nieuws dat er jaarlijks voor zo’n 10 miljoen euro per jaar wordt gefraudeerd bij vrijwilligersorganisaties. Die 10 miljoen euro is overigens alleen het bedrag van…
Kascommissie

Samenstelling van de kascommissie

Bezitters van het boek De Kascommissiegids voor VvE’s en Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren kunnen kosteloos vragen stellen aan de auteur, Maarten den Ouden. Van die mogelijkheid maken vele appartementseigenaren, VvE-bestuurders en VvE-kascommissieleden dankbaar gebruik. Omdat…

Lees meer
FinancieelKascommissie

Controleer je een coöperatieve vereniging ua anders dan een VvE?

Bezitters van het boek De Kascommissiegids voor VvE’s en Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren kunnen kosteloos vragen stellen aan de auteur, Maarten den Ouden. Van die mogelijkheid maken vele appartementseigenaren, VvE-bestuurders en VvE-kascommissieleden dankbaar gebruik. Omdat…
FinancieelKascommissieVerhuren

Huurder in de VvE-kascommissie?

Bezitters van het boek De Kascommissiegids voor VvE’s en Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren kunnen kosteloos vragen stellen aan de auteur, Maarten den Ouden. Van die mogelijkheid maken vele appartementseigenaren, VvE-bestuurders…
FinancieelKascommissie

Waarschuwing voor eigenaren en besturen

Veel middelgrote en grote VvE’s hebben aanzienlijke bedragen voor groot onderhoud gereserveerd. Die gelden staan op spaarrekeningen bij banken. In veel gevallen wordt daarbij nog steeds onnodig risico gelopen, doordat men méér dan € 100.000…

Lees meer
FinancieelJurisprudentieKascommissieVvE Centraal

Rechter vernietigt jaarrekeningen VvE

Op 5 november heeft de kantonrechter in Amsterdam uitspraak gedaan in een rechtszaak die door een lid van een VvE tegen zijn VvE was aangespannen. Die uitspraak bevat enkele wetenswaardige elementen.   Wat was er…
FinancieelKascommissieVvE CentraalVvE Zaken

15 tips voor een effectieve samenwerking tussen bestuur en de kascommissie!

Tips voor het bestuur Zorg voor een goede bemensing van de kascommissie.Selecteer geschikte leden tijdig. Dat is dus vóór de ledenvergadering. Laat niet van het toeval afhangen wie zich beschikbaar stelt voor zo’n belangrijke functie….
BeheerFinancieelKascommissieVvE Centraal

Samenwerking tussen het bestuur en de kascommissie van de VvE

In deze eerste maanden van 2013 stellen VvE-besturen de jaarrekening op over het afgelopen jaar en vinden de voorbereidingen plaats voor de jaarlijkse ledenvergadering. Een correcte en inzichtelijke jaarrekening is van cruciaal belang voor alle…

Lees meer