Gemeenschap & CommunicatieVvE Beheer

Handhaving binnen de VvE

Eerder hebben we al geschreven over de hiërarchie binnen de VvE en hebben we het VvE Huis geïntroduceerd. Beide artikelen helpen met het geven van duidelijkheid betreffende hoe het met de verhoudingen binnen een VvE gesteld is. Dit is van belang voor het bepalen van hoe de verschillende regels zich tot elkaar verhouden en hoe functies zich tot elkaar verhouden. Zolang alle partijen binnen een Vereniging van Eigenaars zich gedragen naar de regels en oog hebben voor de verhoudingen tot elkaar dan zouden er een stuk minder problemen zijn binnen een VvE. Vaak (b)lijkt het dat leden van een Vereniging van Eigenaars niet van de regels op de hoogte zijn of net doen alsof. Op het moment dat bewoners of eigenaars zich houden niet aan de regels houden is het tijd voor handhaving.

Lees meer
VvE BeheerBestuurBestuurstakenModelreglementWettelijke verplichtingen

Ontstentenis of belet. De afwezigheid van een bestuurder bij een vergadering van de VvE.

Is het mogelijk om een vergadering van eigenaars te hebben waar het gehele bestuur bij afwezig is. Op zich een aparte situatie, maar het komt voor. Denk maar aan de eerste vergadering om een slapende vereniging weer te activeren, of waarbij leden van een VvE een vergadering hebben belegd zonder de aanwezigheid van het bestuur. De vraag is dan wat is er voor dergelijke situaties geregeld?
VerhurenVvE Beheer

Ik zeg mijn VvE lidmaatschap op

“Ik zeg mijn VvE lidmaatschap op” Het komt wel eens voor dat wij een e-mail van deze strekking ontvangen. Maar opzeggen van het VVE lidmaatschap is niet mogelijk. Aan het kopen van een appartement is het lidmaatschap van de VvE (Vereniging van Eigenaren) onlosmakelijk verbonden. Het lidmaatschap houdt van rechtswege pas op bij verkoop van het appartement.

Lees meer
VvE Rechtspraak - BesluitvormingJurisprudentieVvE Beheer

VvE Rechtspraak: Vernietigen besluit VvE. Ontzeggen stemrecht aan groot-eigenaar.

Vernietigen besluit VvE. Ontzeggen stemrecht aan groot-eigenaar. Belangenverstrengeling, redelijkheid en billijkheid. BW 2:8, 2:12, artikel 47 lid 4 Modelreglement 2006. Aan groot-eigenaar met een absolute meerderheid van stemmen van de VvE en tevens beheerder van het appartementencomplex wordt het stemrecht ontzegt aangezien er economische motieven aan het besluit van de VvE ten grondslag liggen die zijn ingegeven door een ander belang dan het belang van de groot-eigenaar als lid van de VvE, immers zij wijst op haar eigen (financiële) belang als rechtspersoon om met de VvE een beheerovereenkomst aan te gaan. Weliswaar is in de statuten geen bepaling vergelijkbaar met artikel 47 lid 4 modelreglement 2006 – welke bepaling als normstellend mag worden beschouwd, zeker in combinatie met het bepaalde in artikel 2:12 BW – opgenomen, maar dat staat hieraan niet in de weg, nu in een dergelijk geval immers belangenverstrengeling zeer wel denkbaar is indien een groot-eigenaar van haar positie gebruik zou kunnen maken en zij dan in strijd zou handelen met de redelijkheid en billijkheid die artikel 2:8 BW van haar eist.
VvE Beheer

Besparingsadviesburo doet meer

Na onze vorige bijdrage over het aanbod voor energiemonitoring (u kunt uiteraard nog steeds uw facturen aan ons toezenden voor een vrijblijvende en kostenloze besparingsanalyse) willen wij u graag laten kennismaken met een van onze…
VvE Beheer

Zaalvoetbal voor VvE-Beheerders 2014

Op vrijdag 18 april 2014 heeft BoitenLuhrs  incasso|gerechtsdeurwaarders in samenwerking met RW Repair, Vrolijk Special Cleaning en Business Haaglanden voor het eerst een zaalvoetbal voor VvE-Beheerders georganiseerd. Aan het toernooi hebben ruim 40 personen van 7…