Financieel

Mogen de antenne inkomsten gebruikt worden voor de opbouw van het reservefonds?

Binnen de VvE van de vraagsteller was bepaald dat de inkomsten niet kon worden ingezet voor het opbouwen van de reserveringen binnen de VvE. Deze aparte inkomsten vallen volgens het bestuur niet onder de regels voor een resevefonds, waardoor er meer mogelijkheden zijn om deze inkomsten voor andere zaken gebruikt dan is toegestaan uit de inkomsten van de VvE bijdragen. Maar is dat wel zo?

Lees meer
Servicekosten

Wanneer moet de bijdrage op de rekening van de VvE staan?

Veel problemen binnen de VvE zijn direct of indirect te relateren aan het betalen van de voorschotbijdrage. Soms betreft het een (notoire) wanbetaler waarbij de achterstand kan oplopen tot vele jaren en soms wordt het niet betalen van de bijdrage gebruikt om een meningsverschil binnen de Vereniging van Eigenaren meer gewicht te geven. Maar wanneer moet de maandelijkse bijdrage op de rekening van de VvE zijn bijgeschreven?
VerhurenVvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - SplitsingsreglementVvE Rechtspraak - Vergadering van Eigenaars

VvE Rechtspraak: Recreatieve verhuur en besluitvorming VvE

Appartementsrecht. Verzoek vernietiging besluit vereniging van eigenaars inzake recreatieve verhuur van de appartementen. Uitleg van de bestemmingsbepaling in de splitsingsakte. Recreatieve verhuur is daarmee in strijd. Gevraagde machtiging tot het voortzetten van de recreatieve verhuur wordt niet verleend omdat eerst gedegen besluitvorming in de vereniging zelf moet plaatsvinden.