EnergieBesparing

No-brainer-measures - Waterzijdig inregelen en thermostatische radiatorafsluiters

Het adviesburo Ecofys wordt ingezet om wereldwijde energievraagstukken te beantwoorden. Recent is onderzoek gedaan naar maatregelen die essentieel zijn om het energieverbruik in bestaande gebrouwen te verlagen. Het advies luid om waterzijdig inregelen en het aanbrengen van…

Lees meer
Leningen & SubsidiesFinancieelNieuwsWettelijke verplichtingen

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s. Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel II

De Wet verbetering functioneren VvE’s is op 23 mei 2017 aangenomen (link naar de wettekst). De wet zal vermoedelijk per januari 2018 in werking treden. In het tweede deel van deze blog zal worden ingegaan op het aangaan van een geldlening door de VvE