VvE Rechtspraak - SplitsingsreglementVerhuren

VvE Rechtspraak: Vordering gedeeltelijke ontbinding koopovereenkomt betreffende onverdeeld aandeel in mandelig gebied

Betreft in feite twee zaken waarin eigenaren van een woning met een onverdeeld aandeel in een mandelig gebied ontbinding vorderen van hun respectieve koopovereenkomsten, voorzover betrekking hebbend op hun onverdeelde aandeel in het mandelig gebied. Grondslag van de vorderingen is dat de vereniging van eigenaren (VVE, genaamd “De Buitenkans”) over andere dan beheerszaken niet bij unanimiteit besluit, terwijl dat volgens de eigenaren wel verplicht is. Zij spreken hun verkopers (De Buitenkans en woningstichting De Alliantie) hierop aan, omdat er volgens hen sprake is van non-conformiteit. Vorderingen afgewezen.
FraudeVvE Rechtspraak - Geldzaken

VvE Rechtspraak: Veroordeling 5 maal verduistering totale schade € 750.000

Veroordeling voor 5 maal verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of van zijn beroep onder zich heeft. Daarnaast worden nog ad informandum gevoegde feiten meegewogen.

Schade van ruim EUR 750.000,-. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek van voorarrest.

Benadeelde partijen worden niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen wegens het faillissement van verdachte.

Lees meer