FraudeVvE Rechtspraak - Geldzaken

VvE Rechtspraak: Veroordeling 5 maal verduistering totale schade € 750.000

Veroordeling voor 5 maal verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of van zijn beroep onder zich heeft. Daarnaast worden nog ad informandum gevoegde feiten meegewogen. Schade van ruim EUR 750.000,-. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek van voorarrest. Benadeelde partijen worden niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen wegens het faillissement van verdachte.