BelastingVvE Centraal

Uw inkomstenbelasting 2015 en de reserves van uw VvE

De Belastingdienst maakt de leuze “Leuker kunnen we het niet maken, wél makkelijker” steeds meer waar. Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om online aangifte inkomstenbelasting te doen via uw persoonlijke pagina op “mijn belastingdienst” zult u zien dat de belastingdienst al heel veel gegevens van u kent. Eén van de weinige zaken die nog niet zijn ingevuld zijn, is uw aandeel in het vermogen van de Vereniging van Eigenaars. Die informatie moet u dus nog zelf toevoegen.
VvE Centraal

Geluidsoverlast binnen een VvE meer urgentie

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) ontving het afgelopen jaar een toenemend aantal informatievragen waar bewoners in conflict zijn met hun gemeente over geluidsoverlast. Situaties en onderwerpen die in 2015 in het kader van geluidsoverlast die in dat…