GeschillenJurisprudentieSplitsingsakteVerbouwenVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Wel of niet terugdraaien van dichtgebouwd balkon

arrest van 19 juli 2016 in de zaak van [appellante] , wonende te [woonplaats] , appellante, in eerste aanleg: eiseres, hierna: [appellante],  advocaat: mr. A.Z. van Braam, kantoorhoudend te Groningen,tegen 1[geïntimeerde 1] , wonende te [woonplaats] , hierna: [geïntimeerde 1],2. [geïntimeerde 2]…

Lees meer
Onderhoud

Ongedierte en bestrijding hiervan binnen de VvE

Help we hebben enge beestjes in de gemeenschappelijke ruimte.   Waar hebben we het dan over? Over dieren met eigenschappen die als beschadigend, lastig of ongewenst worden beschouwd, die al dan niet schadelijk zijn of anderszins…
Onderhoud

Hoe veilige zijn uw rookgasafvoerkanalen?

Deze bewering krijgt handen en voeten als tijdens een inspectie en renovatie (vervanging) werkzaamheden van deze systemen het bewijs te voorschijn komt. Voor de bewoners van VvE Novesium in Terneuzen wordt het dan echt “pakbaar”…
FundamentOnderhoud

Funderingsproblemen, de VvE staat op instorten

Op een zeker moment kan het vermoeden ontstaan dat er wat mis is met de fundering van de VvE. Scheurvorming, verzakkingen, geruchten van buren, deuren en ramen gaan klemmen, er ontstaan scheuren en het complex verzakt (meestal ongelijkmatig) of u woont in een door de gemeente aangemerkt risicogebied. De symptomen voor problemen aan het fundament van de VvE zijn divers en regelmatig is het een combinatie van signalen dat er iets mis is met het fundament. De confrontatie met (mogelijke) funderingsproblemen is uitermate vervelen, en de eerste gedachte schiet wellicht wel door uw hoofd. Mogelijk staat uw VvE op instorten.
LiftOnderhoud

Een open (lift)deur?!

De deuren van de lift zijn onderhoudsgevoelige componenten en zijn helaas vaak de nummer 1 storingsoorzaak bij liften. Dit geldt zeker voor liften met automatische schuifdeuren. Voor een betrouwbare werking van een liftdeur is het van groot belang dat er zo min mogelijk wrijving plaatsvindt tijdens een deurbeweging. U zult begrijpen dat dit onderdeel veel aandacht nodig heeft maar, hoe gaat dat in de praktijk? En wat moet er ècht gebeuren bij iedere onderhoudsbeurt?
OnderhoudServicekosten

Een duivels dilemma

Column: Regelmatig vraag ik me af of ik nog wel zo blij ben met het wonen in een appartementcomplex. Waarom? Ik mis een stuk zeggenschap over mijn maandelijkse woonlasten en wordt gek van de regels, ik zit met een dilemma.

Lees meer
Onderhoud

Onderhoud aan het dak vraagt om verwijdering dakterras; wie betaalt?

In het kader van onderhoud heeft de vergadering van eigenaars besloten tot vervanging van de dakbedekking van de gemeenschappelijke daken over te gaan. Het bestuur geeft aan dat het noodzakelijk is het door mij aangelegde dakterras (binnen de begrenzing van mijn privégedeelte) te verwijderen en dat de kosten daarvan voor mijn rekening en risico komen. Is dit juist?