BijeenkomstenNieuws

Conferentie: Heeft de naoorlogse particuliere flat een toekomst?

Circa een half miljoen particuliere flatwoningen in Nederland zijn verouderd. Veelal zijn ze van vóór 1975, slecht geïsoleerd en matig onderhouden. In veel flats zijn dringend investeringen nodig. Deze flatwoningen vormen de onderkant van de markt en de koopprijzen staan onder druk. Eigenaren beschikken niet altijd over de middelen om te investeren en binnen de VvE, mocht deze al functioneren, ontbreekt nogal eens het draagvlak voor investeringen.