Pilot Rotterdamse regelrechter. Wijzigingen dakterras.
Samenvatting Pilot Rotterdamse Regelrechter. Wijzigingen aan dakterras in strijd met splitsingsakte. Geen verzoek tot vernietiging ex artikel 5:130 juncto 2:15 BW …
Vervangende machtiging aanstelen beheerder in kleine VvE
In deze VvE Rechtspraak staat het inhuren van een professionele beheerder door een van de eigenaars centraal. De kleine VvE met …
Flexibele toegangsverificatie met je mobiel
Jan Belon studeerde Industrial Design aan de TU Eindhoven, zette een florerend ontwerpbureau op en vandaar uit ontstond in 2015 het …
VvE wil nooduitgang realiseren in privégedeelte, mag dat?
InhoudSamenvatting1 Het geding in hoger beroep2 Feiten3 Beoordeling4 Beslissing Samenvatting In deze VvE Rechtspraak staat de vraag centraal wat wel en …
Mag een PVC vloer bij verbod in het Huishoudelijk Reglement?
In deze VvE Rechtspraak staan een nieuwe eigenaar van een appartementsrecht en de Vereniging van Eigenaren tegenover elkaar. Het geschil betreft …
Verrekenen van de voorschotbijdrage met kosten lekkage kan niet zomaar.
InhoudSamenvatting1. Het verloop van de procedure2. De vaststaande feiten3. Het geschil in conventie4. Het geschil in reconventie5. De beoordeling6. De beslissing …
Verjaring dwangsom centraal in deze VvE Rechtspraak
InhoudSamenvatting1 De procedure2 De feiten3 Het geschil in conventie4 Het geschil in voorwaardelijke reconventie5 De beoordeling in conventie6 De beoordeling in …
Airco uit zicht onttrekken in Curaçao
InhoudSamenvattingUitspraak GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO VONNIS1 Het procesverloop2 De feiten3 De vordering in de hoofdzaak4.    De vordering in de …
Bepaalt erfdienstbaarheid of natrekking het bezit?
InhoudSamenvatting1 De procedure2 De feiten3 Het geschil4 De beoordeling5 De beslissing Samenvatting In deze VvE Rechtspraak staat de vraag centraal wie …
Wettelijke VvE VS niet-wettelijke VvE
Op VvE Centraal staat de Vereniging van Eigenaars centraal alleen, de ene VvE is de andere niet op basis van de …
Voorzitterschap Daan Fons met jaar verlengd
BVVB bestuursvoorzitter Daan Fons heeft op verzoek van het bestuur ingestemd met verlenging van zijn voorzitterschap met een jaar. Daan: 'Ik vind het …
Uitspraak Hoge Raad over terugbetalen servicekosten bij verhuur
Samenvatting Huurrecht woonruimte. Mate van contractsvrijheid bij huur van geliberaliseerde woonruimte. Overeengekomen bedrag voor door huurder te betalen servicekosten en kosten …
Kamerbrief WOZ waarde en de invloed van het aandeel in de VvE-reserve
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief inzake de beantwoording van vragen over de invloed van het aandeel …
Specifieke instructie machtiging zorgt voor vernietiging besluit VvE
Samenvatting Vernietiging besluit VvE. In deze VvE Rechtspraak staat de vraag centraal of het besluit om (een deel van) de gemaakte …
‘Voor sommige mensen zijn wij de enige visite’
Het zijn gekke tijden in Nederland. In deze serie laten we de mensen aan het woord die ons land draaiende houden. …
Pascal Elshof en Willemijn Brand in bestuur VGM NL
Nieuwegein, 20 april 2020 – De leden van VGM NL hebben op 20 april 2020 unaniem ingestemd met de toetreding van …
Ontruiming vanwege huurachterstand en misleiding.
Ontuiming vanwege de ontstane huurachterstand. Ook is sprake van misleiding bij de totstandkoming van de huurovereenkomst.
Moeten garage-eigenaren meebetalen aan de kosten voor diensten van een serviceflat?
In deze VvE Rechtspraak staat het geschil binnen een VvE over de verdeling van de servicekosten centraal. De VvE, een serviceflat …
Noodwetgeving maakt het goed functioneren van VvE’s tijdens de coronacrisis mogelijk
Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) krijgen dankzij speciale noodwetgeving de mogelijkheid om het vaststellen van de jaarrekening met enkele maanden uit te …
Prevaleert woongenot boven belang chocoladewinkel?
In dit kort geding wordt van een chocoladewinkel gevorderd dat zij haar airco uitschakelt vanwege geluidsoverlast Wat ervaren wordt door een …
Pilot Rotterdamse regelrechter. Wijzigingen dakterras.
Samenvatting Pilot Rotterdamse Regelrechter. Wijzigingen aan dakterras in strijd met splitsingsakte. Geen …
Vervangende machtiging aanstelen beheerder in kleine VvE
In deze VvE Rechtspraak staat het inhuren van een professionele beheerder door …
Flexibele toegangsverificatie met je mobiel
Jan Belon studeerde Industrial Design aan de TU Eindhoven, zette een florerend …
VvE wil nooduitgang realiseren in privégedeelte, mag dat?
InhoudSamenvatting1 Het geding in hoger beroep2 Feiten3 Beoordeling4 Beslissing Samenvatting In deze …
Mag een PVC vloer bij verbod in het Huishoudelijk Reglement?
In deze VvE Rechtspraak staan een nieuwe eigenaar van een appartementsrecht en …
Verrekenen van de voorschotbijdrage met kosten lekkage kan niet zomaar.
InhoudSamenvatting1. Het verloop van de procedure2. De vaststaande feiten3. Het geschil in …
Verjaring dwangsom centraal in deze VvE Rechtspraak
InhoudSamenvatting1 De procedure2 De feiten3 Het geschil in conventie4 Het geschil in …
Airco uit zicht onttrekken in Curaçao
InhoudSamenvattingUitspraak GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO VONNIS1 Het procesverloop2 De feiten3 …