Start aan Haverkamp bouw betaalbare en duurzame appartementen
Op woensdag 16 september jl. hebben bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski van woningcorporatie Staedion en directeur Bart Maas van Thunnissen het bouwbord van …
Akte uit 1918 en een geschil over ramen gemeenschappelijke muur
InhoudSamenvattingDe procedureDe feitenDe vordering in conventieDe vordering in reconventieDe beoordelingin conventieDe vordering onder 1De vordering onder 2De vordering onder 3in reconventieontvankelijkheidIn …
VvE bijdrage niet betaald, beroep op opschorting verworpen
In deze VvE Rechtspraak staat het betalen van de voorschotbijdragen centraal. Een lid van de VvE zijn VvE bijdrage niet betaald …
Deuren openen op afstand met Openr
De huidige coronacrisis vraagt om allerlei aangepaste maatregelen, ook bij het betreden van gebouwen. Bij traditionele intercomsystemen worden bezoekers vaak nog …
Burengeschil schutting voor de Rotterdamse Regelrechter
Zaak van de Rotterdamse Regelrechter. Burengeschil over schutting. Onrechtmatige hinder. Veroordeling tot verwijdering van de schutting.
Dwangsommen bij bodemprocedure over exploitatierekening VvE
Wat betreft het opleggen van (extra) dwangsommen: de bij bodemvonnis opgelegde dwangsommen zijn (deels) al tot het maximum verbeurd. Voor zover …
Hemelwaterafvoer, wat geldt voor de VvE?
Het regent nog al eens in Nederland en dus heb je te maken met de afvoer van al het hemelwater. Maar …
Is deel dakterras prive of gemeenschappelijk
Behoort gedeelte dakterras tot gemeenschappelijk deel VvE of tot privédeel gedaagde? Locatie scheiding tussen gemeenschappelijk deel en privédeel. Rechtsgeldigheid gebruiksovereenkomsten.
Besluit verlenen gebruiksrecht dak voor dakterras
InhoudSamenvattingWetsverwijzingen1 Het geding in eerste aanleg2 Het geding in hoger beroep3 De gronden van het hoger beroep4 De beoordeling5 De beslissing Samenvatting Bekrachtigt beschikking onder verbetering …
Beëindigen huurovereenkomst, wat mag wel en niet ingehouden worden?
In deze rechtspraak staan een verhuurder en een huurder tegenover elkaar. Het betreft het beëindigen huurovereenkomst. De verhuurder vordert kosten van …
Aandragen agendapunt in strijd met de Splitsingsakte en het HHR
Recent kregen we een interessante vraag voorgelegd. Het gaat over om het aandragen agendapunt. De vraag was: Voorafgaand aan de ALV …
Meldingsplicht lekkage
Koop appartement. Meldingsplicht Lekkage. Koper stelt verkoper aansprakelijk wegens toerekenbaar tekortschieten en bovenbuurman wegens onrechtmatig handelen. Verkoper mededelingsplicht geschonden? Koper aan …
Reparatie kelder lekkage voor rekening van VvE
VvE. Gebruik kelder als woonruimte overeenkomstig splitsingsakte. Kosten werkzaamheden onderhoud en herstel gemeenschappelijke gedeelten voor rekening gezamenlijke eigenaars.
Gebrek in buitengevel reden tot schadevergoeding?
In deze VvE Rechtspraak staat een vordering tot schadevergoeding vanwege een gebrek in buitengevel centraal. Beoordeeld moet worden of de VvE …
De positie van een Commissie binnen de VvE?
Er is best wat onbekendheid over Commissies binnen een VvE. Dat bleek recent ook weer toen we een vraag kregen aan …
Vereniging of Vereniging van Eigenaren. Wat is het verschil?
Is er een verschil tussen een Vereniging en een Vereniging van Eigenaars? Het antwoord is ja en hoe het exact zit …
Medehuurderschap, coöptatie en inbreuk op woongenot
Deze VvE Rechtspraak gaat over Medehuurderschap, cooptatie en inbreuk op woongenot. Lees hoe de rechter hierin oordeeld.
Vergroenen van VvE daken met subsidie
Nu het weer warmer is in Nederland hebben we het er direct over. De hitte in huis. En daar is het …
Wat zijn de gevolgen van ontbreken vereiste meerderheid?
. Uitleg splitsingsreglement; Modelreglement 1973. Leidt ontbreken vereiste meerderheid van stemmen tot nietigheid of tot vernietigbaarheid besluit VvE (art. 2:14 BW …
Vernietining arbitraal vonnis, kan dat?
Vordering tot vernietiging van arbitraal vonnis – wegens strijd met openbare orde (splitsingsakte zou ermee zijn gewijzigd) en/of omdat het vonnis …
Start aan Haverkamp bouw betaalbare en duurzame appartementen
Op woensdag 16 september jl. hebben bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski van woningcorporatie Staedion …
Akte uit 1918 en een geschil over ramen gemeenschappelijke muur
InhoudSamenvattingDe procedureDe feitenDe vordering in conventieDe vordering in reconventieDe beoordelingin conventieDe vordering …
VvE bijdrage niet betaald, beroep op opschorting verworpen
In deze VvE Rechtspraak staat het betalen van de voorschotbijdragen centraal. Een …
Deuren openen op afstand met Openr
De huidige coronacrisis vraagt om allerlei aangepaste maatregelen, ook bij het betreden …
Burengeschil schutting voor de Rotterdamse Regelrechter
Zaak van de Rotterdamse Regelrechter. Burengeschil over schutting. Onrechtmatige hinder. Veroordeling tot …
Dwangsommen bij bodemprocedure over exploitatierekening VvE
Wat betreft het opleggen van (extra) dwangsommen: de bij bodemvonnis opgelegde dwangsommen …
Hemelwaterafvoer, wat geldt voor de VvE?
Het regent nog al eens in Nederland en dus heb je te …
Is deel dakterras prive of gemeenschappelijk
Behoort gedeelte dakterras tot gemeenschappelijk deel VvE of tot privédeel gedaagde? Locatie …